visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt | anonsas.lt | leisureguide.info | allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (LV, RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ]

Atsako specialistas
Eismo įvykis - ar kviesti policiją?

2014-03-14   Komentaras apie tai, kaip elgtis įvykus avarijai

Jei automobilis apgadintas stipriai, nors ir be....

Autoreviu_logo2_topAutoreviu_logo2_bottom
  Registruotis Prisijungti     Naujienų
prenumerata
Įdėk įmonę,
prekę
Reklama Susisiekite
su mumis

Menu:

 
 

NAUJI KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Komentarai: 0   Peržiūros : 4358

NAUJI KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI
Spausdinti 2008-07-17 11:20  

Lankytojų vertinimai 0.0 / Iš viso 0.0
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo įsigalioja nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. (išskyrus nuostatas, kurios perkeltos iš saugaus eismo automobilių keliais įstatymo), o 247 punktas nuo 2009 m. liepos 1 d.):

1. Patikslintos sąvokos: „Kelyje dirbantis asmuo“, „Automobilis“, „Leidžiama maksimali masė“, „Dviračių takas“, „Dviratis“, „Gyvenvietė“, „Greitkelis“, „Kelio ženklai“, „Reguliuotojas“, „Mopedas“, „Motociklas“, „Motorinė transporto priemonė“, „Pagrindinis kelias“, „Mokyklinis autobusas“, „Tikrinantys pareigūnai“, „Transporto priemonė“, „Transporto priemonės valdytojas“, „Kelio ženklas“.
2. Naujos sąvokos: „Bėginė transporto priemonė“, „Traktorius“, „Keturratis motociklas“, „Lengvasis keturratis motociklas“, „Eismo įvykio deklaracija“, „Privalomoji techninė apžiūra“, „Keturratis motociklas“, „Transporto priemonės savininkas“, „Vairavimo instruktorius“.
Kelių eismo taisyklėse apibrėžtos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme vartojamas sąvokas.
3. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Saugaus eismo darbo grupės (WP.1) rekomendacijas Kelių eismo taisyklės (KET) papildytos kintamos informacijos kelio ženklais, kurių pavyzdžiai pateikti KET 2 priede.
4. Sugriežtintos transporto priemonės vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos ir reikalavimai Numatyta, kad draudžiama vairuoti draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų (toliau – techninių reikalavimų) neatitinkančią transporto priemonę. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų.
5. Tiksliau apibrėžtos vairuotojų pareigos pėstiesiems. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo sustoti ir praleisti į bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti važiuojamąją dalį kertančiai organizuotai vaikų grupei, jeigu ją lydintis asmuo signalizuoja reguliuotojo lazdele, skrituliu su raudonu atšvaitu ar ryškiaspalve vėliavėle.
6. Užtikrinant didesnį pėsčiųjų saugumą patikslintos ir aiškiai apibrėžtos pėsčiųjų pareigos. Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis bei vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi draudžiama. Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu ne daugiau kaip 2 eilėmis ir lydint ne mažiau kaip 2 suaugusiesiems (ne jaunesniems kaip 21 metų). Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.
7. Važiuojant motorine transporto priemone su įrengtais saugos diržais, keleiviai privalo būti užsisegę saugos diržus, o važiuodami motociklu, keturračiu motociklu, lengvuoju keturračiu motociklu ar mopedu, – užsidėję ir (ar) užsisegę motociklininko šalmus – tai yra viena iš svarbiausių keleivių pareigų užtikrinant saugų keleivių eismą.
8. Sugriežtinti papildomi reikalavimai dviračių vairuotojams. Važiuoti keliais dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų -Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.
9. Papildyti reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams ir raiteliams. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas ir raitelis privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams, kitiems asmenims draudžiama vadelioti ir joti, esant neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.
10. Įspėjamieji signalai. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi – ranka: prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo būti įjungta sustojus neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, o važiuojant – bent viena galinė gabaritinė šviesa.
11. Važiavimo greitis. lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t su priekabomis, – automagistralėse, greitkeliuose ir keliuose su asfalto ar betono danga ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.
12. Sugriežtinti lenkimo reikalavimai. Lenkti draudžiama: sankryžose, šalutiniame kelyje ir pagrindiniame kelyje, pažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės (kairės)“ arba „Pagrindinis kelias“ bei reguliuojamose sankryžose; Visais atvejais uždrausta lenkti sukančias į kairę transporto priemones (anksčiau buvo dviprasmybių) .
13. Sustojimas ir stovėjimas. Palikdamas stovėti motorinę transporto priemonę stovėjimo trukmę ribojančio ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo gerai matomoje motorinės transporto priemonės vietoje palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką.
14. Važiavimas per geležinkelių pervažas. Prieš įvažiuodamas į geležinkelio pervažą, vairuotojas visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos nėra artėjančios bėginės transporto priemonės.
15. Maršrutinių transporto priemonių pirmenybė. Maršrutiniam transportui važiuoti skirta eismo juosta, pažymėta raide „A“ ir užrašu „TAKSI“, leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi.
16. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas. Neįgaliesiems važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, neįgaliųjų vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje neįgaliųjų vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu. Neįgalūs vairuotojai, savo transporto priemonę galės pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.
17. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gali važiuoti su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (ar) specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinti viešąją tvarką, sulaikyti įtariamus padarius teisės pažeidimą asmenis. Specialiųjų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai važiuodami kelyje, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus, užtikrina, kad nepakenks eismo saugumui
18. Keleivių vežimas. Draudžiama vežti mopedais, keturračiais motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais, motociklais (išskyrus priekaboje) vaikus iki 12 metų, o taip pat draudžiama mokant vairuoti vežti vaikus iki 14 metų.
19. Transporto priemonių vilkimas. Vilkti draudžiama: užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant specialaus atraminio įtaiso ar vilkiko platformos, kai velkamosios transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę velkančiosios transporto priemonės masės su kroviniu; standžia vilktimi transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę ir transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę velkančiosios transporto priemonės masės su kroviniu; mopedais ir mopedus; lanksčia vilktimi keliuose, pažymėtuose kelio ženklais „Automagistralė“ ar ,,Automobilių kelias“; užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant vežimėlio.
20. Mokymas vairuoti. Kelyje mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.
21. Reikalavimai transporto priemonėms ir priekaboms. Nuo 2011 m. balandžio 10 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Draudžiama vairuoti transporto priemonę su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis. Nuo 2009 m. liepos 1 d. motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga, nustatyta tvarka uždraudžiama dalyvauti viešajame eisme. Po atstatomojo motorinės transporto priemonės, priekabos remonto, kurio metu visiškai atkuriamos kėbulo (rėmo), važiuoklės konstrukcijos ir jų stiprumas bei gamintojo įrengta saugos įranga, jos vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik nustatyta tvarka atlikus techninę ekspertizę ekspertizių įmonėse ir panaikinus tokį draudimą.
22. Apribojimai KET ženklams. Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar prie bet kokio kito eismo reguliavimo įtaiso tvirtinti ką nors, kas nesusiję su to kelio ženklo ar įtaiso paskirtimi. Kelio ženkle draudžiama nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pvz.: įmonės pavadinimą, prekės ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefoną ir kt.).
23. Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, privaloma automobilio priekinės ir galinės dalies turėti kvadratinį žalią klevo lapo formos skiriamąjį ženklą. Kvadrato kraštinės ilgis – nuo 150 mm iki 200 mm. 

 | V. Misevičius