Naudinga

Korozija - raudonoji mirtis

Pagal tai, kokiu būdu vystėsi korozija ant automobilio, galima prognozuoti, kada jo kėbulo nebegalima remontuoti. \

Hermetikas ir jo panaudojimas

Dažnai tenka naudotis hermetiku sujungimams sandarinti...