Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalios nauji Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP1791__Large_

Informuojame, kad įgyvendinant 2010 m. liepos 5 d. Komisijos direktyvos 2010/48/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros nuostatas, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos patvirtino naujus Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, kurie įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

Direktyvoje 2010/48/ES yra nurodyta, kas ir kaip turi būti tikrinama transporto priemonėje pateikus ją techninei apžiūrai. Lyginant šios direktyvos nuostatas su ankstesnėmis Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, nuostatomis, atsirado kai kurių papildomų reikalavimų transporto priemonių tikrinimui. Todėl naujuose Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nustatyti papildomi reikalavimai patikrinti:

1. stabdžių valdymo įtaisų (pedalo ir (ar) svirties) eigą bei jų valdymo metu kylančią įvaržą ar atsirandantį laisvumą;

2. automatinį priekabos stabdžių suveikimą, atjungiant atitinkamas jungtis;

3. transporto priemonės vairo mechanizmo veikimą susukant vairuojamus ratus iki kraštinių padėčių tiek esant pakeltiems (arba ant specialių stovų pastatytiems), tiek įprastine apkrova apkrautiems ratams;

4. transporto priemonės visus ratus ir padangas, kurie turi būti apžiūrimi sukant virš žemės pakeltą ratą arba virš duobės pastatytą transporto priemonę stumdant pirmyn ir atgal;

5. ratų guolių sukimosi įvaržą bei laisvumą, veikiant ratą šonine ir (ar) radialine kryptimi;

6. vairo kolonėlę (motociklo šakę) ir vairo padėties fiksavimo įtaisą;

7. stabdžių skysčio indikatoriaus veikimą.

Be to, naujuose Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose prie kiekvienos tikrinamos pozicijos yra nurodomas tai pozicijai skirtas tikrinimo būdas.

Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose numatyta ir daugiau pakeitimų, kurie transporto priemonių valdytojams palengvins privalomosios techninės apžiūros atlikimą:

1. atsisakyta dvigubo išmetamųjų dujų tikrinimo automobiliams su įrengta maitinimo dujomis įranga, t. y. jei transporto priemonėje su benzininiu varikliu įrengta maitinimo dujomis įranga, išmetamųjų dujų tikrinimas bus atliekamas tik varikliui veikiant maitinamam dujomis;

2. iš transporto priemonių valdytojų nebus reikalaujama pateikti suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo pažymos, kai transporto priemonėje bus įrengta maitinimo (SND) įranga;

3. atsisakyta trūkumų, kurie daugiausia yra susiję su transporto priemonės estetine išvaizda (paviršine korozija, dažų dangos pažeidimais, nedideliais įlenkimais ir pan.) ir nėra svarbūs eismo saugumo bei pėsčiųjų saugos požiūriu;

4. numatyta galimybė transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos po 2008 m. liepos 1 d. ir kuriose įrengta vidinė diagnostikos sistema (OBD), dujų teršalų matavimą pakeisti šios sistemos veikimo ir rodmenų įvertinimu.

VKTI informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Sutvarkytos mašinos tampa retenybe

Lietuviai važinėja automobiliais, kurių techninė būklė kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

Verslo interesai laukia saulėtekio

Saulėtekio komisija užsimojo neberiboti transporto priemonių privalomųjų techninių apžiūrų (TA) vykdytojų skaičiaus ir leisti TA atlikti ne tik specialiems centrams, bet ir automobilių remonto bendrovėms

Remonto dirbtuvėse eilės jau ištirpo

Kai piniginės plonėja, lietuviai nebeišlaidauja ir automobilių remontui. \

Senų automobilių patikrų tvarkos pakeitimai - pelnas į kažkieno kišenę?

Techniškai netvarkingos mašinos sukelia tik 5 procentus avarijų, tačiau veiksmai automobilių parko atnaujinimui vaizduojami kaip panacėja nuo „karo keliuose“.