Nuo 2013 m. kovo 1 d. pasikeitė Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP4100__Large_

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos jau ne kartą informavo, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. keičiasi Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai (toliau - Techniniai reikalavimai).

Techninių reikalavimų pasikeitimai susiję su Komisijos direktyvos 2010/48/ES įgyvendinimu, kurioje yra akcentuojama eismo sauga ir aplinkos apsauga. Atkreipiame dėmesį, kad iki š. m. kovo 1 d. galioję Techniniai reikalavimai didžiąja dalimi atitiko minėtos direktyvos nuostatas. Nuo š. m. kovo 1 d. pasikeitė tik nedidelė Techninių reikalavimų dalis, kurie daugiau yra susiję su tikrinimo metodų pasikeitimu (pvz., dėl stabdžių patikros). Stabdymo efektyvumas visada buvo tikrinamas ant stabdžių stendo. Jis taip pat bus tikrinamas ir nuo kovo 1 d., tačiau papildomai bus tikrinama stabdžių valdymo įtaisų (pedalo ir (ar) svirties) eiga bei jų valdymo metu kylanti įvarža ar atsiradęs laisvumas. Be to, papildomai bus patikrintas automatinis priekabos stabdžių veikimas atjungiant atitinkamas jungtis (šis tikrinimas bus atliekamas tik transporto priemonėms su pneumatine stabdžių sistema).

Bus tikrinama, kaip veikia vairo mechanizmas, ratai, išmetimo neutralizavimo sistema. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama vairo mechanizmo tikrinimui: transporto priemonės vairo mechanizmo veikimas papildomai bus tikrinamas susukant ratus iki kraštinių padėčių tiek esant pakeltiems (arba ant specialių stovų pastatytiems), tiek įprastine apkrova apkrautiems ratams. Transporto priemonės ratai ir padangos bus apžiūrimi sukant virš žemės pakeltą ratą arba virš duobės pastatytą transporto priemonę stumdant pirmyn ir atgal; numatytas ratų guolių sukimosi įvaržos ir laisvumo tikrinimas. Jeigu neveiks stabdžių skysčio indikatorius, tai bus vertinama kaip didelis trūkumas. Taigi daugiau dėmesio bus skiriama tiems transporto priemonės elementams, kurie turi tiesioginę įtaką eismo saugumui.

Techniniuose reikalavimuose numatyta nemažai pakeitimų, kurie transporto priemonių valdytojams palengvins privalomosios techninės apžiūros atlikimą: atsisakyta dvigubo išmetamųjų dujų tikrinimo automobiliuose, kuriuose įrengta maitinimo dujomis įranga, t. y. jei transporto priemonėje su benzininiu varikliu įrengta maitinimo dujomis įranga, išmetamųjų dujų tikrinimas bus atliekamas tik varikliui veikiant maitinamam dujomis; iš transporto priemonių valdytojų nebus reikalaujama pateikti suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo pažymos, kai transporto priemonėje bus įrengta maitinimo SND įranga; atsisakyta trūkumų, kurie daugiausia susiję su transporto priemonės estetine išvaizda (paviršine korozija, dažų dangos pažeidimais, nedideliais įlenkimais ir pan.) ir nėra svarbūs eismo saugumo bei pėsčiųjų saugos požiūriu; numatyta galimybė transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos po 2008 m. liepos 1 d. ir kuriose įrengta vidinė diagnostikos sistema (OBD), dujų teršalų matavimą pakeisti šios sistemos veikimo ir rodmenų įvertinimu.

Atkreipiame dėmesį į išmetimo sistemos veikimo patikrinimą. Ankstesniuose Techniniuose reikalavimuose taip pat buvo nustatyti motorinių transporto priemonių išmetimo sistemos reikalavimai. Jei motorinėje transporto priemonėje buvo įrengta išmetamųjų dujų neutralizavimo (toksiškumo mažinimo) įranga, ji turėjo būti visą transporto priemonės eksploatacijos laikotarpį. Todėl jei per privalomąją techninę apžiūrą tokioje motorinėje transporto priemonėje buvo nustatoma, kad išmetimo sistemoje yra konstrukcinių pakeitimų, tokia transporto priemonė buvo pripažįstama techniškai netvarkinga. Naujuose Techniniuose reikalavimuose numatytas motorinių transporto priemonių išmetamųjų dujų neutralizavimo (toksiškumo mažinimo) įrangos (katalizatorių) išsamesnis tikrinimas. Katalizatoriaus nebuvimas transporto priemonėje, kurioje jis pagal konstrukciją turi būti sumontuotas ir kuriai techninę apžiūrą pirmą kartą atliks 2013 m. kovo 1 d. ar vėliau, bus laikomas dideliu trūkumu.

VKTI informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Sutvarkytos mašinos tampa retenybe

Lietuviai važinėja automobiliais, kurių techninė būklė kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

Verslo interesai laukia saulėtekio

Saulėtekio komisija užsimojo neberiboti transporto priemonių privalomųjų techninių apžiūrų (TA) vykdytojų skaičiaus ir leisti TA atlikti ne tik specialiems centrams, bet ir automobilių remonto bendrovėms

Remonto dirbtuvėse eilės jau ištirpo

Kai piniginės plonėja, lietuviai nebeišlaidauja ir automobilių remontui. \

Senų automobilių patikrų tvarkos pakeitimai - pelnas į kažkieno kišenę?

Techniškai netvarkingos mašinos sukelia tik 5 procentus avarijų, tačiau veiksmai automobilių parko atnaujinimui vaizduojami kaip panacėja nuo „karo keliuose“.