Svarbi informacija transporto priemonių gamintojams
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP7963__Large_

Informuojame, kad vadovaudamasi Pagrindų direktyvos 2007/46/EB su paskutiniais pakeitimais XIX priedu, kurio nuostatos perkeltos į Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 punktą, Inspekcija nuo jame nurodytų datų transporto priemonių gamintojams nebegali patvirtinti naujų nacionalinių tipų. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir gamintojams, gaminantiems transporto priemones keliais etapais (pvz.: kėbulų montavimas, mažųjų autobusų gamyba ir kt.).

Tačiau nei minėta direktyva, nei Taisyklės nepanaikina iki tų datų patvirtintų tipų ir toliau leidžia parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, atitinkančias reikalavimus, pagal kuriuos jos buvo patvirtintos. Tokie tipo patvirtinimai bus laikomi nebegaliojančiais, kai techninės nuostatos, pagal kurias jie buvo patvirtinti ir joms įrodyti pateikti sudėtinių dalių sertifikatai, bus pakeistos Europos Bendrijos ar Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos teisės aktais (direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis) ir juose bus nurodytas reikalavimas transporto priemonių atitikties liudijimus laikyti negaliojančiais dėl naujų reikalavimų.

Gamintojai, jau turintys nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatus, dar gali atlikti tipo pratęsimą, kaip numatyta Taisyklių 8.2 punkte:

  • iki 2013 m. balandžio 29 d. galima pratęsti N1 klasės sukomplektuotų transporto priemonių tipus;
  • iki 2013 m. spalio 29 d. - O1, O2, O3 ir O4 klasių sukomplektuotų transporto priemonių tipus;
  • iki 2014 m. spalio 29 d. N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ir O4 klasių specialios paskirties, taip pat N2 ir N3 klasių sukomplektuotų transporto priemonių tipus.

Taip pat pranešame, kad tie gamintojai, kurie jau turi nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ar kurie ateityje sieks gauti Europos Bendrijos tipo patvirtinimą, į Inspekciją gali kreiptis su prašymais patvirtinti Europos Bendrijos tipo patvirtinimą. Patvirtinus Europos Bendrijos tipą, gamintojo išduoti Europos Bendrijos atitikties liudijimai bus pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.

Gamintojai siekiantys Europos Bendrijos tipo patvirtinimo, bus vertinami ir turės atitikti Pagrindų direktyvos 2007/46/EB su paskutiniais pakeitimais reikalavimus. Procedūros, reikalingi bandymai ir įvertinimai nustatyti Inspekcijos Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties apraše.

Su šiame pranešime minėtais teisės aktais galite susipažinti čia:

Pagrindų direktyva su paskutiniais pakeitimais.

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės.

Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašas.

VKTI informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Sutvarkytos mašinos tampa retenybe

Lietuviai važinėja automobiliais, kurių techninė būklė kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

Verslo interesai laukia saulėtekio

Saulėtekio komisija užsimojo neberiboti transporto priemonių privalomųjų techninių apžiūrų (TA) vykdytojų skaičiaus ir leisti TA atlikti ne tik specialiems centrams, bet ir automobilių remonto bendrovėms

Remonto dirbtuvėse eilės jau ištirpo

Kai piniginės plonėja, lietuviai nebeišlaidauja ir automobilių remontui. \

Senų automobilių patikrų tvarkos pakeitimai - pelnas į kažkieno kišenę?

Techniškai netvarkingos mašinos sukelia tik 5 procentus avarijų, tačiau veiksmai automobilių parko atnaujinimui vaizduojami kaip panacėja nuo „karo keliuose“.