Techninė autobuso apžiūra
Atnaujinta: 2020-03-09
 • IMGP1059
 • IMGP1065
 • IMGP1071
 • IMGP1079
 • IMGP1097
 • IMGP1098
 • IMGP1099
 • IMGP1100
 • IMGP1101
 • IMGP1102
 • IMGP1103
 • IMGP1106
 • IMGP1069
 • IMGP1061
 • IMGP1110
 • IMGP1072
 • IMGP1073
 • IMGP1076
 • IMGP1084
 • IMGP1092
 • autoreviu_prenumerata

Pamatę skaitytojų susidomėjimą, šiandien pratęsime straipsnių ciklą apie privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą. Ir vėl mums maloniai sutiko padėti UAB „Tuvlita" specialistai, kurie parodė ir papasakojo, kas daroma su atvykusiu į techninę apžiūrą autobusu. Tikimės, kad ši informacija bus naudinga ir autobusų vairuotojams, ir šių transporto priemonių savininkams.

Vilniuje daugiausia automobilių atvyksta į Lentvario g. esančią techninių apžiūrų stotį, tad ir mes ten apsilankėme. Autobusai techninę apžiūrą turi pereiti po metų nuo pirmos registracijos datos, o po to kas 6 mėn. Autobuso techninė apžiūra primena lengvojo automobilio techninę apžiūrą, tad kai kurie dalykai mūsų skaitytojams gali būti jau žinomi.

Atvažiavus pirmiausia dėmesį reiktų atkreipti į ženklus. Jie aiškiai nurodo, kur kuriai transporto priemonei važiuoti, nes autobusai, dėl savo gabaritų, aptarnaujami tik dvejose (1-ojoje ir 2-ojoje) linijose (techninės apžiūros metu atliekamų darbų eiliškumas gali skirtis priklausomai nuo konkrečios stoties prietaisų išdėstymo).

Sumokėję už techninę apžiūrą, sukite į tikrinimo salę. Nepamirškite stebėti informacinių ženklų. Kadangi autobusai dideli, pirminė, vizuali apžiūra, atliekama dar prieš įvažiuojant į salę.

Kontrolieriui privaloma pateikti:

- vairuotojo pažymėjimą,

- automobilio registracijos dokumentą,

- dokumentą, patvirtinantį, kad už apžiūrą sumokėta,

- galiojančią valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (polisą).


Kontrolierius pirmiausia palygina autobuso identifikavimo ir pateiktų dokumentų duomenis.

Apžiūrima, gal autobusas turi smarkių įlinkimų, gal ant kėbulo matyti korozijos žymių, ar sveiki žibintai. Tada apžiūrima vairuotojo vieta, prietaisų skydelis, kuris turi būti sveikas, užvedus variklį turi užsidegti, o vėliau tvarkingai užgesti visos informacinės ir įspėjamosios lemputės. Beje, šis reikalavimas jau taikomas ir lengviesiems automobiliams. Vėliau patikrinama, ar autobusas turi du 4 kg gesintuvus (taikoma transporto priemonėms, kurios turi daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 vairuotojui).

Suskaičiuojama, ar sėdynių tiek, kiek nurodyta dokumentuose; patikrinami avariniai takai: liukas, antrosios durys; pažiūrima, ar yra tinkamai pažymėti, neužstatyti pašaliniais daiktais ar kitaip užblokuoti, ar yra numatytos priemonės avarinių takų atidarymui (pvz., priemonės avarijos atveju išdaužti autobuso langus).

Apžiūrima ar patikimai pritvirtintas akumuliatorius; ar dangčiai ir durys atidaromi ir patikimai uždaromi iš išorės ir vidaus; ar automobilyje yra gesintuvas, vaistinėlė, avarinio sustojimo ženklas.

Patikrinama, ar automobilis nepaženklintas kitų šalių identifikavimo ženklais (lipdukais su kitų valstybių pirmosiomis raidėmis) ir ar nėra kitų akivaizdžiai pastebimų trūkumų - tai taikoma ir autobusui.

Pažiūrima, ar įrengtas ir patikrintas tachografas (išimtis dėl tachografo įrengimo rasite reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 ir 13 str.). Autobusuose, pirmą kartą registruotuose po 2006-05-01, turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas.

Ar įrengtas greičio ribotuvas (vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, nurodantis transporto priemonės nustatytą ribojantį greitį). Jeigu autobuso tachografo patikra atlikta Lietuvoje, turi būti pateikta pažyma apie greičio ribojamojo prietaiso nustatymą.

Kontrolieriaus pakviesti, važiuosite į tikrinimo salę. Autobusas pateikiamas švarus, be keleivių, gyvūnų ir krovinių. Tikrinant transporto priemonę, tikrinimo salėje gali būti tik jos vairuotojas ar valdytojas.

Kontrolierius Jūsų paprašys atidaryti vairuotojo langą - vairuotojo durų stiklo kėliklis turi veikti.

Kontrolierius įlipęs į autobusą nurašys ridą ir patikrins:

- saugos diržų buvimą ir funkcionavimą,

- signalo veikimą,

- valytuvų ir ploviklių veikimą,

- šildymo ir apipūtimo įrenginio veikimą,

- stabdžių paminos andėklą,

- sėdinių tvirtinimą, padėties reguliavimo mechanizmo veikimą ir sėdimų vietų skaičių,

- turėklus, rankenas: turi būti įrengti taip, kaip numatyta gamintojo; turi būti patikimai pritvirtinti; neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams,

- salono apšvietimą: turi veikti ne mažiau kaip 2/3 įrengtų apšvietimo prietaisų,

- duris, skirtas keleiviams įlipti/išlipti: turi atsidaryti/užsidaryti valdant atitinkamu valdymo įtaisu iš vairuotojo vietos ir avariniu durų atidarymo įtaisu,

- durų apšvietimą: turi automatiškai įsijungti/išsijungti atidarant/uždarant duris,

- kontrolinę atidarytų durų padėties lemputę.


Po pirminės apžiūros stabdžių stendu bus tikrinama automobilio stabdžių sistema.

Kontrolierius patikrins:

- ar priekinės ašies stabdymo jėgų netolygumas ne didesnis negu 30 proc.,

- ar užpakalinės ašies stabdymo jėgų netolygumas ne didesnis negu 30 proc.,

- ar stovėjimo stabdžio stabdymo jėgų netolygumas ne didesnis negu 70 proc.,

- ar stabdymo efektyvumas M2 ir M3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1990 m. gruodžio 31 d., ne mažesnis negu 48 proc.,

- ar stabdymo efektyvumas M2 ir M3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1991 m. sausio 1 d., ne mažesnis negu 50 proc.


Autobusuose ir sunkvežimiuose, jei stabdžiai - oriniai, papildomai jungiamas daviklis ir matuojamas slėgis stabdžių kamerose. Jei stabdžiai hidrauliniai, naudojama įprasta metodika kaip ir lengvuosiuose automobiliuose.

Pasak kontrolierių, kuo senesnė transporto priemonė, tuo sunkiau būna pasiekti daviklius. Naujesniuose autobusuose davikliai sumontuoti specialioje dėžutėje prie vairo, atskirai jie yra iškelti ir lengvai pasiekiami ir sunkvežimių priekabose, bet apie sunkvežimius - kitą kartą.

Kadangi autobusas didelis, jis, skirtingai nuo lengvojo automobilio, ant keltuvo nekeliamas, bet yra duobė, reikiama įranga ir toliau tikrinama:

Vairavimo sistemos,

- šarnyrinių jungčių laisvumas,

- elementų tvirtinimas ir funkcionavimas,

- apsauginių purvo apvalkalų sandarumas ir įrengimas.

Stabdžių sistemos,

- stabdžių pavaros traukių, lynų, svirčių, ašių tvirtinimas, paslankumas, pažeidimai,

- ar nesisunkia iš stabdžių sistemos skystis,

- ar patikimai pritvirtinti stabdžių vamzdeliai ir ar nėra didesnio korozijos poveikio,

- ar stabdžių žarnelės patikimai pritvirtintos ir neturi didesnių įtrūkių ar pažeidimų,

- ar stabdžių būgnai, diskai neįtrūkę, nedeformuoti, nesudilę,

- ar stabdžių trinkelių dėklų storis ne mažesnis negu reglamentuoja gamintojas,

- ar nėra ABS sistemos gedimų (jeigu įrengta).


Padangos, ratlankiai:

- neturi turėti didesnių pažeidimų,

- turi būti gamintojo numatytos padangos ir ratlankiai,

- ratai turi būti pritvirtinti numatytais tvirtinimo elementais.

Pakaba:

- pakabos elementai neturi turėti didesnių pažeidimų ir turi būti patikimai pritvirtinti,

- neturi būti didesnio laisvumo šarnyrinėse jungtyse, įvorėse, sailenblokuose,

- pakabos elementų apsauginiai purvo apvalkalai turi būti sandarūs,

- priekiniai ir užpakaliniai guoliai neturi turėti didesnio laisvumo,

- priekinių ir užpakalinių pakabos amortizatorių slopinimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

Kėbulas ar rėmas:

- neturi būti įtrūkių, lūžių ar didesnių deformacijų,

- korozijos poveikis neturi susilpninti laikančiosios konstrukcijos atsparumo,

- išoriniai elementai negali turėti kiaurų korozijos pažeidimų,

- išoriniai elementai turi būti be didesnių deformacijų, be aštrių briaunų,

- priekinis ir užpakalinis buferiai turi būti patikimai pritvirtinti,

- į vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu patenkančius stiklus draudžiama tamsinti, šviesinti ar kitaip apdoroti,

- priekinis stiklas neturi turėti didesnių pažeidimų, įtrūkių, vairuotojo matomumo lauke 30x30 cm pažeidimai neleistini.

Išmetimo sistema:

- turi būti patikimai pritvirtinta,

- neturi būti išmetamųjų dujų nuotėkio, esant nuotėkiui nematuojami arba anuliuojami išmetamųjų dujų dūmų parametrai,

- neturi būti konstrukcinių pakeitimų,

- triukšmo lygis neturi viršyti nurodyto dydžio.

Vėliau bus tikrinama, kaip veikia apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai, kaip jie sureguliuoti, pritvirtinti (fiksuoti).

Sklaidytuvų ir reflektorių techninė būklė, žibinto sandarumas; bus pažiūrėta, ar žibinte įrengtas šviesos šaltinis atitinka žibinto žymėjimą, t. y. ksenonines lemputes draudžiama naudoti hologeniniuose žibintuose.

Paminėsime pagrindinius reikalavimus žibintams.

Automobilio artimųjų, tolimųjų šviesų ir priekiniai rūko žibintai turi būti tinkamai sureguliuoti:

- artimųjų šviesų žibintai turi būti sureguliuoti atsižvelgiant į žibintų įrengimo aukštį h: kai h<0,8 m, leistinos ribos nuo -0,5 proc. iki -2,5 proc.; kai 0,8<h<1,0 m, leistinos ribos -0,5 proc. iki -2,5 proc. arba, jeigu gamintojo nurodytas pradinis reguliavimas yra nuo -1,5 proc. iki -2,0 proc., leistinos ribos yra nuo -1,0 proc. iki -3,0 proc.; kai h>1,0 m, leistinos ribos nuo -1,0 proc. iki -3,0 proc.

- priekinių rūko žibintų, kai įrengti B klasės žibintai, skleidžiama šviesa turi būti nukreipta į priekį žemyn; kai įrengti F3 klasės žibintai, atsižvelgiant į žibinto montavimo aukštį h: h≤0,8 m, leistinos ribos nuo -1,0 proc. iki -2,5 proc.; kai h>0,8 m, leistinos ribos nuo -1,5 proc. iki -3,0 proc.

Reikalavimai gabaritų žibintams:

- privalomi priekiniai ir užpakaliniai, šoniniai transporto priemonės, kurių gabaritų ilgis didesnis kaip 6 m,

- priekiniai - balti, užpakaliniai - raudoni, šoniniai - geltoni, gali būti ir raudonos spalvos, jeigu nutolę nuo transporto priemonės užpakalio ne daugiau kaip 1 m.

Reikalavimai posūkių rodikliams:

- privalomi priekiniai, užpakaliniai posūkių rodikliai ir šoniniai, visi geltonos spalvos,

- privalo mirksėti, visiems kitiems žibintams draudžiama mirksėti.

Reikalavimai stabdymo signalo žibintams:

- privalomi du stabdymo signalo žibintai, gali būti įrengti vienas arba du papildomi,

- raudoni.

Reikalavimai užpakaliniams rūko žibintams:

- turi būti 1 arba 2 (vienas - viduryje arba automobilio kairėje pusėje),

- raudoni,

- įjungus žibintus, turi užsidegti užpakalinių rūko žibintų kontrolinė lemputė.

Reikalavimai atbulinės eigos žibintams:

- privalomi, 1 arba 2 (vienas - viduryje arba automobilio dešinėje pusėje),

- balti.

Reikalavimai valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintams:

- šalia valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos, kad užtikrintų pakankamą valstybinio numerio ženklo apšvietimą,

- balti.

Beje, perkant artimųjų šviesų žibintus autolaužynuose, būtina įsitikinti, ar jie nėra atgabenti iš Didžiosios Britanijos. Kadangi šioje valstybėje eismas vyksta kaire kelio puse, tad ir žibintai pritaikyti tokiam eismui. Jeigu autobuse bus sumontuoti netinkami žibintai, tai bus didelis trūkumas.

Patikrinus apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus, bus tikrinama išmetimo sistema. Jeigu išmetimo sistema sandari ir joje nėra konstrukcinių pakeitimų, kontrolierius matuoja išmetamųjų dujų parametrus. Didžiausias dūmingumas išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo. Neturint šių duomenų, dūmingumo kiekis turi būti:

-          varikliams be turbininio pripūtimo šviesos absorbcijos koeficientas neturi būti didesnis negu 2,0 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 58 proc.;

-          varikliams su turbininio pripūtimu šviesos absorbcijos koeficientas neturi būti didesnis negu 2,5 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 66 proc.

Už pagalbą ruošiant straipsnį auotoreviu.lt dėkoja UAB „Tuvlita" specialistams.

Autoreviu.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse ir interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „IKS" sutikimo draudžiama.


Taip pat autoreviu.lt skaitykite:

Techninė apžiūra - kaip tai vyksta

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Automobilio nuoma – kokios yra mano teisės Europoje?

Patarimai nuomojantis automobilį Europoje \ \

Įspūdžiai iš Balio salos

Skaitytojos parengtas foto reportažas

Projektas „Gražioji Lietuva“: savaitgalis Birštone

Kada paskutinį kartą lankėtės šiame Lietuvos kurorte?

Projektas „Gražioji Lietuva“: Iš Vilniaus į Druskininkus

Įpusėjęs pavasaris šiltais orais dar nedžiugina, bet dažnas pasvajoja apie atostogas ir...

2000 km istorijos pro visureigio langą (2-a dalis)

Tęsiame mūsų skaitytojos Vaivos atsiųstą pasakojimą apie 2000 km. kelionę iki Juodosios jūros.

2000 km istorijos pro visureigio langą - Ukraina (1-a dalis)

Senuosiuose Trakuose startavo projektas „2000 km istorijos": dešimt raitelių išjojo Juodosios jūros link. Raiteliams ir žirgams buvo skirta daug dėmesio, tačiau buvo pamiršti nuopelnai komandos, lydėjusios raitelius šiame nelengvame žygyje. \

Reportažas iš Perto, Australijos

Kaip ir mūsų didieji miestai, Pertas kenčia nuo spūsčių. Ypač didelės jos greitkeliuose tarp 16 ir 18 valandos.

Automobiliu - pasisemti kelionių įspūdžių

Laisvės pojūtis, neužmirštami įspūdžiai ir galimybė sutaupyti vilioja leistis į atostogų kelionę automobiliu.

Kelionė iš Vilnius į Ventės ragą

Vis dažniau pasigirsta, kad nepažinę savo krašto bandome ieškoti grožio kitur. Tai tiesa.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: