Tikrovės neatitinkančios informacijos apie techninę apžiūrą paneigimas
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP1079__Large_
  • autoreviu_prenumerata

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad „Lietuvos žinių" interneto svetainėje pasirodęs straipsnis „Techninė apžiūra: nuolaidos aprūdijusioms senienoms" yra netikslus ir klaidina visuomenę.

Sakinys „Nuo kovo 1 dienos parūdijusių mašinų, turinčių garaže įmontuotą dujų įrangą, savininkai galės drąsiai riedėti į techninę apžiūrą (TA) - rūdys ir nesertifikuota įranga nebebus laikomos trūkumu" visiškai neatitinka tikrovės.

Kaip ankstesniuose, taip ir naujuose Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 2B-14 (Žin., 2013, Nr. 7-312), yra nustatyta, kad suskystintų naftos dujų (toliau - SND) įranga, jos įrengimas motorinėje transporto priemonėje ir veikimas turi atitikti Techninius reikalavimus suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 (Žin., 2003, Nr. 68-3104). SND įranga, kuri įrengiama motorinėje transporto priemonėje, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių Nr. 67 ir Nr. 10 nustatytus reikalavimus ir turi būti pagal juos sertifikuota bei paženklinta.

Straipsnio autorė teigia, kad pažymos apie dujų įrangos montavimą yra nieko vertos (skyriaus pavadinimas - „Nieko vertos pažymos"). Tačiau nėra taip, kaip rašo minėto straipsnio autorė. Pažymos apie dujų įrangos montavimą nereikės pateikti techninės apžiūros metu, tačiau šią pažymą reikės pateikti VĮ „Regitra" norint pakeisti duomenis transporto priemonės registracijos liudijime, kai transporto priemonėje bus papildomai sumontuota SND įranga. Ši pažyma bus reikalinga tam, kad būtų nustatyta, ar SND įrangą sumontavo įmonė, turinti su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos suderintą įmonės standartą. Įmonė, montuojanti SND įrangą pagal suderintą įmonės standartą, užtikrina, kad visa SND įranga yra sertifikuota ir atitinka jai nustatytus reikalavimus. Be to, SND įranga ir toliau bus tikrinama techninės apžiūros metu.

Straipsnio autorė netinkamai interpretuoja ir transporto priemonės vertinimą pagal joje nustatytus korozijos židinius: „rūdys ir nesertifikuota įranga nebebus laikomos trūkumu".

Atkreipiame dėmesį, kad Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai buvo parengti įgyvendinus ES direktyvos 2010/48/ES nuostatas ir yra svarbūs eismo saugumui užtikrinti. Tokie trūkumai, kurie daugiausia yra susiję su transporto priemonės estetine išvaizda (paviršinė korozija, dažų dangos pažeidimai, nedideli įlenkimai ir pan.), nėra svarbūs eismo saugumo ir pėsčiųjų saugos požiūriu. Tačiau tokie požymiai kaip korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui), ar padidėjęs kitų eismo dalyvių sužalojimo pavojus bus vertinami griežtai - dideliu trūkumu arba net, trūkumu, dėl kurio draudžiama eksploatuoti tokią transporto priemonę.

Tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskelbta http://www.lzinios.lt/Trasa/Technine-apziura-nuolaidos-aprudijusioms-senienoms

VKTI informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Sutvarkytos mašinos tampa retenybe

Lietuviai važinėja automobiliais, kurių techninė būklė kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

Verslo interesai laukia saulėtekio

Saulėtekio komisija užsimojo neberiboti transporto priemonių privalomųjų techninių apžiūrų (TA) vykdytojų skaičiaus ir leisti TA atlikti ne tik specialiems centrams, bet ir automobilių remonto bendrovėms

Remonto dirbtuvėse eilės jau ištirpo

Kai piniginės plonėja, lietuviai nebeišlaidauja ir automobilių remontui. \

Senų automobilių patikrų tvarkos pakeitimai - pelnas į kažkieno kišenę?

Techniškai netvarkingos mašinos sukelia tik 5 procentus avarijų, tačiau veiksmai automobilių parko atnaujinimui vaizduojami kaip panacėja nuo „karo keliuose“.