Problemos, kylančios dėl neregistruotų transporto priemonių
Atnaujinta: 2020-03-09
  • documents

Autoreviu.lt gavo skaitytojos laišką, kuriame aprašoma tokia situacija:

Moteris važiavo automobiliu Vilniuje ir vienoje iš sankryžų netoli Pedagoginio universiteto jis netikėtai užgeso. Laikas gedimams ne pats tinkamiausias - Kalėdų išvakarės. Kadangi automobilis užgeso ir nė iš vietos, teko kviestis pagalbą. Kol moteris laukė, šalia sustojo policijos automobilis. Skaitytoja pagalvojo, kad policininkai jai padės. Deja... Policininkai priėjo, pasakė, kad jos automobilio nėra „Regitros" duomenų bazėje ir pareikalavo dokumentų. Sugedusiame automobilyje sėdinčią skaitytoją ištiko šokas: automobilį jį įsigijo prieš 8 metus ir tada iškart registravo, ne kartą perėjo techninę apžiūrą, automobilį kasmet drausdavo ir niekada niekas nepasakė, kad automobilis išimtas iš apskaitos ir atgal neįtrauktas. Dar labiau nustebino policininkų pareiškimas, kad prieš 8 metus automobilis turėjo būti utilizuotas, nes jo nesą „Regitros" duomenų bazėje. Vėliau policininkai, nors buvo aišku, kad automobilis sugedęs, liepė tuo automobiliu važiuoti paskui juos į Giraitės g. Moteriai buvo pasakyta: „Važiuojate paskui mus, arba automobilis bus konfiskuotas." (Veiksmas vyko apie 23 val.). Laimė, prie sugedusio automobilio jau atvyko moters draugas, sugebėjo jį užvesti. Automobiliai pajudėjo į Giraitės g. Pasak skaitytojos, policininkų elgesys moterį pribloškė dar kartą - jie pasakė tik: „Važiuok iš paskos" ir nukūrė neatsigręždami. Moters automobilis, nuvažiavęs keliasdešimt metrų, vėl užgeso ir nebeužsivedė. Laimė, moters draugas buvo su automobiliu ir žinojo, kur reikia važiuoti, tad į Giraitės g. jis atvyko. Jam pavyko įrodyti pareigūnams, kad automobilio nebuvimas „Regitra" duomenų bazėje - techninė klaida.

Norėdamas pateikti kaip galima objektyvesnį šio įvykio vertinimą ir apsaugoti mūsų skaitytojus nuo galimų panašių nemalonumų, autoreviu.lt kreipėsi konsultacijų į teisininkus, policijos pareigūnus ir V.Į. „Regitra". Iš jų buvo gauti tokie komentarai:

Teisininko komentaras

Pirmiausia automobilis turėjo būti saugiai nugabentas į saugią vietą, kad netrukdytų ir nekeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jei moteris turėjo tvarkingą registracijos liudijimą, vairuotojo pažymėjimą ir kt., tai problema turėjo būti sprendžiama vietoje, nors prireikus ir esant būtinybei policijos pareigūnas turi teisę pareikalauti vykti į policijos įstaigą arba pats ten pristatyti asmenį. Ar to reikėjo, iš pateiktos informacijos spręsti sunku.

Jei moteris mano, kad pareigūnai ją pažemino ar kitaip įžeidė, ji turi teisę parašyti skundą dirbusių pareigūnų vadovybei ar tiesiog Vyriausiajam policijos komisariatui. Tuomet atlikus tyrimą ir išanalizavus visas aplinkybes būtų nustatyta, ar policijos pareigūnai elgėsi tinkamai.

Praktikoje neretai pasitaiko įvairių daugiau techninio pobūdžio nesklandumų (kad ir klaidos duomenų bazėse ar pan.), kai jų ištaisymui didesnę įtaką turi ne formalus elgesys ar teisės normų reikalavimai, bet tiesiog žmogiškas santykis. Manau, kaip tik čia problema ir kilo.

Policijos pareigūno komentaras

Autoreviu.lt konsultavę policininkai iš esmės pritarė teisininkų pateiktam komentarui. Šiuo atveju per mažai pateikta informacijos arba pateikta informacija gali būti neobjektyvi. Policininkai šiaip sau netikrina transporto priemonių, nesidomi, registruotos jos ar ne. Greičiausia, buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas (automobilis stovėjo draudžiamoje vietoje ar pan.), todėl buvo bandoma patikslinti savininką, ir tuo metu paaiškėjo, kad automobilis nėra registruotas. Pareigūnai pasielgė tinkamai, turėjo teisę pareikalauti vykti kartu į policijos įstaigą patikslinti duomenis, nes vietoje to padaryti nebūtų buvę įmanoma, jei jau automobilio nėra duomenų bazėje. Nuvykus būtų buvusi galimybė iškviesti specialistų (ekspertų) atlikti apžiūrą (tyrimą), ar vizualiai nematyti kokių nors kėbulo numerio ar kitų automobilio ženklų klastojimo požymių.

Taip pat policininkai negalėjo žinoti, kad automobilis sugedęs, nes jie turbūt matė, kad draugas yra atvykęs ir automobilį užvedė. Todėl ir buvo pasakyta važiuoti į komisariatą. Pareigūnai važiavo G. Vilko gatve Giraitės g. link, todėl nebuvo reikalo lydėti automobilį. Pareigūnai tikriausia pagal turimus dokumentus ir kėbulo numerį patikrino, ar transporto priemonė nėra ieškoma (pavogta). Vyko į Giraitės g. tik išsiaiškinti aplinkybių, kodėl nėra duomenų bazėje.

Norint sužinoti tikslias įvykio aplinkybes, reikėtų kreiptis į tuos pareigūnus (jų vadovus) ir, greičiausia, reali situacija tikrai paaiškėtų.

V.Į. „Regitra" atstovų komentaras

Neturėdami konkretaus fakto patvirtinančių dokumentų, negalime daryti išankstinių išvadų, tačiau siekiame pateikti bent kiek aiškumo svetainės skaitytojams ir, darydami atsargias prielaidas, nagrinėti galimus panašius atvejus.

Valstybės įmonė „Regitra" savo veiklą pradėjo 2000 metų pradžioje. Ji perėmė iki tol policijos transporto registracijos padaliniuose turėtose lokaliose duomenų bazėse įrašytus duomenis ir dokumentų archyvus. Registravimo operacijas pagrindžiančių dokumentų archyvai tada buvo ir šiuo metu yra saugomi 5 metus. Tad, tiriant panašius tuos laikus menančius atvejus, būtų susiduriama su tam būtinos informacijos trūkumu.

Sukūrus ir įdiegus atitinkamą informacinę sistemą, kelių transporto priemonių registravimo duomenys centrinėje duomenų bazėje betarpiškai įrašomi tik nuo 2003 m. birželio 1d. Ši centrinė duomenų bazė pagal gana sudėtingą algoritmą taip pat buvo papildyta ir iki tol lokaliose duomenų bazėse tvarkytais ir kauptais duomenimis. Mums yra žinoma, kad dalis iki 1994 metų registruotų kelių transporto priemonių duomenų apskritai nebuvo įtrauktos į duomenų bazes.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2005 Nr. 141-5080). Be Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2002, Nr. 123-5543; 2003, Nr. 38-1715, Nr. 70-3166; 2004, Nr. 73-2526; 2005, Nr. 86-3207; 2006, Nr. 78-3060, Nr. 141-5403; 2007, Nr. 81-3317), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr.86-2043; 2000, Nr.47-1345), šis dokumentas ir vidaus reikalų ministro tvirtinamos Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės yra bene svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys kelių transporto priemonių duomenų tvarkymą registre. Juose galima rasti tvarkas (nuostatas), kaip reikėtų elgtis tokiose ar panašiose situacijose.

Laiške aprašytas atvejis tik dar kartą skatina visus transporto priemonių valdytojus pasitikrinti mūsų interneto svetainėje www.regitra.lt esančią informaciją apie Lietuvoje registruotas kelių transporto priemones pagal valstybinio numerio, VIN kodo ar registracijos dokumento duomenis (paslauga nemokama). Ypač tai skatintume padaryti transporto priemonių, kurių registracijos dokumentai buvo išduoti iki 2003-06-01, valdytojus. Nesant tokių duomenų, kviečiame nedelsiant kreiptis į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją - bet kurį valstybės įmonės „Regitra" teritorinį padalinį, pateikti apžiūrai kelių transporto priemonę (kad būtų nustatyti registre tvarkomi duomenys) ir turimą registracijos dokumentą. Atkreipiame dėmesį, kad praradus turimą seno pavyzdžio registracijos liudijimą, kurio duomenų nėra nei registre, nei dokumentų archyve, transporto priemonės registravimo duomenų atstatymas labai pasunkėtų ar net būtų neįmanomas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 str. 2 d., „dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms...". To paties straipsnio 3 d. nustatyta, kad „motorinės transporto priemonės, priekabos, dalyvaujančios eisme, ... registravimą ... užtikrina transporto priemonės valdytojas ir vairuotojas." Įstatymo 2 str. 32 d. apibrėžta, kad „motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą."

Tad, mūsų nuomone, vien tik šiuo įstatymu nustatyti įpareigojimai laikytis išdėstytų reikalavimų verčia valdytojus pasirūpinti savo transporto priemonių tinkamu įregistravimu.

Priminsime, kad LR ATPK 123 straipsnis „Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas" nustato, kad „transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka ... vairavimas užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimties litų..."

Tikimės, kad pateikta informacija padės mūsų skaitytojams išvengti panašių nemalonių nutikimų ir, prisidėdami prie V.Į. „Regitros", raginame pasitikrinti savo turimų transporto priemonių registracijos duomenis.

 

www.autoreviu.lt

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Gyvybes gelbsti tik segimi atšvaitai

Į Vilnių sugrįžo baltas autobusiukas, paženklintas ryškiu...

Ne spontaniškai pasirenkamų prekių reklamos privalumai internete

Automobilis, jį aptarnaujančios įmonės, detalės beveik niekada nesirenkamos spontaniškai. Kada ir kaip paveikti prekės pasirinkimą...

Taksi smaugia kainų karas

Drastiškai savo paslaugas atpiginę vežėjai neslepia, kad vos suduria galą su galu ir ieško naujų būdų, kaip išgyventi.

„Tuning World Bodensee 2009“.

Skaitytojo reportažas iš Vokietijoje vykusios parodos

Mėgstamiausi Maiklo Džeksono automobiliai

Kuo važinėjo pop karalius...

„Stebuklas“ kaimyno kieme

„Ford Probe“ keičia įvaizdį…

Paroda „ALT 2009“

Fotoreportažas

Saugaus eismo dieną – efektyvesnės eismo saugumo politikos reikalavimas

Balandžio 6 d. LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Saugumas keliuose" Švedijos, Prancūzijos ir Norvegijos ir Lietuvos specialistai pristatė...