Apie pasikeitimus, suteikiant teisę vairuoti motociklus ir triračius
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP6913__Large_

Žiema - laikotarpis, kai Lietuvos moto gyvenimas apmiršta. Tačiau jis nesustoja. Vieni, nepaisant šalčio ir sniego, važiuoja toliau, kiti rengia savo moto techniką vasarai. Visgi, panašu, kad artėjantis moto sezonas daugeliui atneš ne tik džiaugsmo, bet ir papildomų rūpesčių.

Reikalas tas, kad nuo 2013 m. sausio 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, numatantys naują kategoriją „A2", laikinų vairuotojo pažymėjimų keitimo ir teisės vairuoti galingus motociklus suteikimo tvarką. Būtent šie pakeitimai ir sukėlė dalies Lietuvos moto visuomenės atstovų nepasitenkinimą.

Internete galima rasti įvairių, šio nepasitenkinimo išraiškos formų. Tarkim: „2003 išlaikiau motociklo teises, A kategoriją iki 25 kw. 2 metus važinėjau neviršydamas kw, o vėliau, pagal to meto įstatymus  pasikeičiau viruotojo pažymėjimą ir galėjau vairuoti galingus motociklus. Dabar pasirodo, kad pagal naują įstatymą nuo 2013-01-19 pakeitė mano kategoriją į A2 ir begaliu vairuoti iki 35kw motociklus. Man nežinant iš manęs atima kategoriją ir ją pakečia. Turėčiau pagal juos eiti laikyti važiavimo egzaminą už kurį dar ir mokėti turiu. (kalba netaisyta)"

Kadangi panašaus pobūdžio pasisakymo buvo ne vienas, autoreviu.lt kreipėsi komentaro į V. Į. „Regitra". Laima Užupė, Valstybės įmonės REGITRA viešųjų ryšių specialistė, pateikė tokį atsakymą:

Apie tai, kad dėl pasikeitusių teisės aktų motociklininkų nuo 2013 m. sausio 19 d. lauks pasikeitimai, pranešėme iš anksto, dar 2012 m. rugsėjo 5 d., žr.:

http://www.regitra.lt/lt/naujienos/vairuotojo_pazymejimu_isdavimas/

numatomi_pasikeitimai_suteikiant_teise_vairuoti_motociklus_ir_triracius

Tuomet iš anksto perspėjome:

Nuo 2013 m. sausio 19 d. asmenims, neturintiems motociklų vairavimo dvejų metų patirties, teisė vairuoti galingus motociklus galės būti suteikiama tik asmeniui sulaukus 24 m., o ne 21 m., kaip yra šiuo metu. Norintys įgyti šią teisę turės išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus.

Asmenims, turintiems motociklų vairavimo dvejų metų patirtį, teisė vairuoti galingus motociklus galės būti suteikiama, jei jie jau yra sulaukę 20 m. ir išlaikę praktikos egzaminą. Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą nustatytas pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų.

Įmonė atkreipia dėmesį, kad šiuo metu (t.y. 2012 m. rugsėjo mėn.) asmenys, turintys motociklų su galios apribojimais dvejų metų vairavimo patirtį, turimą vairuotojo pažymėjimą gali pasikeisti į pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti galingus motociklus, nelaikę praktikos egzamino. Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą įsigalios nuo 2013 m. sausio 19 d.

Ši informacija buvo plačiai cituojama žiniasklaidoje.

Taigi, jei asmuo nepasinaudojo galimybe pasikeisti pažymėjimą nelaikius praktikos egzamino, nuo 2013 m. sausio 19 d. motociklininko pažymėjimas keičiamas jau pagal naująją tvarką."

Teoriškai, viskas atrodo teisingai - valdžia įstatymą priėmė, jo datą patvirtino ir įstatymas įsigaliojo. Vieni spėjo pasikeist, kiti nespėjo ir dabar už tai turės mokėti. Papildomai.

Visgi, pažvelgus atidžiau, tam tikrų klausimų kyla. Informacija apie artėjančius pakeitimus buvo patalpinta „Regitra" tinklalapyje, kelis kartus apie tai buvo užsiminta per žinias, bet pagrindiniai šio „produkto vartotojai" - moto visuomenė, tiesiogiai informuota nebuvo. Nors tai tikrai buvo galima padaryti per tokius reginius, kaip Baikerių sezono atidarymas,Bike show millenium", „Baikerių blūds" ir t.t. Šiuose renginiuose susirenka tūkstančiai motociklininkų ir per juos paskelbti informaciją būtų gerokai tikslingiau, negu artėjančias permainas trumpai paminėti žiniose. Be to, daugelis moto klubų, tiek ir baikerių, tiek ir sportininkų, turi savo svetaines, tad jei tikslas būtų buvęs kaip galima plačiau informuoti visuomenę, tai tikrai buvo galima padaryti.

Dar vienas momentas - kilus moto visuomenės nepasitenkinimui, pasirodė patikslinta informacija apie tai, kam egzaminą reiks laikyti, o kam ne, bet šiuo atveju susiduriamą su kita problema - kodėl pakeitimams buvo numatytas toks laikas, kai realiai motociklininkai, net ir norėdami, nieko negali pakeisti? Pagal šiuo metu galiojančią tvarką praktinį vairavimo egzaminą, suteikiantį teisę vairuoti galingesnes transporto priemones, galima laikyti tik nuo balandžio 1 d. Taigi, visi tie, kurie turi galiojančius vairuotojo pažymėjimus, tačiau nori važinėtis galingesnėmis transporto priemonėmis, turės pakentėti. Beje, kaip pažymėjo V. Į. "Regitra" atstovai -  Kadangi minėtas teisės aktas nepanaikino vairuotojų turimos teisės vairuoti transporto priemones, jų turimos teisės neatėmė, turimais vairuotojo pažymėjimais jie gali naudotis ir toliau, vairuodami tas transporto priemones, kurios nurodytos vairuotojo pažymėjime

LR galiojantys Įstatymai numato tokią šios teisės atėmimo tvarką, kuri šiuo atveju taikyta nebuvo:

„1. Teisė vairuoti transporto priemones atimama:

1) įstatymų nustatytais atvejais;

2) sutrikus elgesiui, asmenybei ir (ar) susirgus ligomis, įtrauktomis į patvirtintą sąrašą, kai dėl asmens sveikatos ar elgesio būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, teisė vairuoti transporto priemones atimama nustatyta tvarka;

3) paaiškėjus, kad teisė vairuoti transporto priemones buvo suteikta pateikus klaidingus asmens, sveikatos būklės duomenis ar kitą klaidingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti transporto priemones suteikimą.

2. Teisė vairuoti transporto priemones grąžinama asmeniui, iš kurio teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą, kai jo sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus.

3. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.

4. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir perlaikius egzaminą."

Vienas pažįstamas motociklistas pastebėjo: „Gailima išvesti analogiją su mediku. Tarkim, baigiau mokslus, rezidentūrą ir tapau diplomuotas chirurgas. Dirbu savo darbą, bet vieną dieną valdžia iš naujo įvertino mano diplomą ir iš chirurgo tapau kaimo felčeriu. Esą vienas pakeitimas nubraukė mano mokslus ir visą patirtį". Būtent tokia nuomonė vyrauja visuomenėje, tačiau, kaip matome, ji nėra visiškai tiksli.

Gali būti, kad priimant šį įstatymą buvo skaičiuojamas teorinis pelnas, kuris bus gautas iš egzaminą perlaikančių asmenų, tačiau, vėlgi tikėtina, kad niekas nepaskaičiavo, kiek pelno bus negauta, jeigu tie asmenys, kurių turimos transporto priemonės neatitiks galios reikalavimų, vasarai savo motociklus paliks garažuose. Juk galėdami važiuoti jie piltų kurą, keistų padangas, tepalus, filtrus...

Tiesa, su dabar pasigirdusiom pretenzijom sutinka ne visi moto visuomenės nariai. Tarkim mūsų gera pažįstama, moto klubo „Vėjų Laumės" prezidentė Lapė pakeitimas pritaria:

„Tvarka, reglamentuojanti Vairuotojo pažymėjimų, leidžiančių vairuoti skirtingo galingumo motociklus, išdavimą galioja ne vienus metus. Tikrai daugelis turėjo užtektinai laiko teises su apribojimais pasikeisti į teises be apribojimų. Nereikėjo laukti paskutinės akimirkos.

Aš džiaugiuosi, kad 5 metus turėjau „Virago 535". Bent jaučiau motcą, o kiek panų nusiperką techniką ne pagal savo jėgas ir vėliau verkia, kad jis joms per sunkus ir per daug galingas. Tą patį galima pasakyti apie kai kuriuos vyrus. Tegul išmoksta važiuoti su mažu motociklu, o jau tada, sukaupę praktikos, perka didesnį. Nematau tame tragedijos ar gėdos. Atvirkščiai, gerbiu žmones kurie nori išmokti važiuoti, o ne kartą metuose išsitraukti savo galingą motociklą ir išvažiuoti juo pasirodyti: esą, ir kas, kad nuvažiuosiu tik 100 km per metus, bet visi pamatys, kad turiu galingą."

Tvarka, aišku, turi būti, bet galima spėti, kad tokie sprendimai dar kartą supriešins Lietuvos visuomenę. Prisiminkime, kiek diskusijų sukėlė noras motociklus priskirti prabangos prekėms. Tada buvo rastas abiems pusėms priimtinas sprendimas, tad gal ir šį kartą galima pagalvoti apie kompromisą? Juo labiau, kad be balandžio mėnesio praktinio vairavimo egzamino laikyti negalima.

Vienas iš galimų problemos sprendimo variantų galėtų būtų laiko, per kurį keičiami vairuotojo pažymėjimai, pratęsimas iki balandžio 1-osios dienos. Tada tie, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nespėjo to padaryti, galėtų pasikeisti pažymėjimus. Be to, tai sumažintų sumaištį, kuri, galima spėti, kils po balandžio 1, kai į aikšteles plūstels visi, norintys laikyti praktikos egzaminą.

Kitas variantas - lengvatinės sąlygos jau turintiems reikiamą vairavimo praktiką. Tarkim, jeigu per pastaruosius 5 metus motociklininkas nė karto nepažeidė KET ir be avarijų yra nuvažiavęs ne vieną šimtą kilometrų, jis naują vairuotojo pažymėjimą gautų greičiau.

Beje, šioje vietoje galima užduoti dar vieną klausimą - kas nors skaičiavo, kiek motociklų vairuotojų turės laikyti egzaminą iš naujo ir koks yra praktinio vairavimo egzamino „pralaidumas"? Tikėtina, kad ne, tad aikštelėse galima laukti eilių ir naujos nepasitenkinimo bangos. Jei tvarka nepasikeis, atsakymą žinosime jau po gero mėnesio...

 

V. Misevičius

Autoreviu.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


 

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

7 patarimai, kaip keliuose jaustis saugiu už motociklo vairo

Lietuvoje už motociklo vairo dažniausiai sėda 40-44 metų didžiųjų miestų gyventojai

Kaip išsirinkti dviratį internetu?

Kaip išsirinkti ir kodėl yra patartina rinktis dviratį internetu. Patarimai bei gairės, kuriomis vadovaujantis taps lengviau išsirinkti sau tinkamiausią dviračio variantą.

Kaip išsirinkti dviratį?

Kokį dviratį pirkti, koks dviratis tinkamiausias Jūsų pomėgiui, pagal ką rinktis dviratį, svarbios dviračio dalys

Kad važiavimas dviračiu netaptų kančia: dažniausios traumos ir kaip jų išvengti

Dažniausiai pasitaikančios lėtinės dviratininkų traumos

Taisyklės, kurias privalo žinoti kiekvienas dviratininkas

Dviratininkai yra lygiateisiai eismo dalyviai, keliuose turintys teises ir pareigas bei privalantys laikytis kelių eismo taisyklių

Atviras laiškas – Dėl motociklų „modelinių metų“ žymėjimo motorinių transporto priemonių registracijos liudijimuose

Motociklų savininkams problemos kyla pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojant ...

Speciali dviratininkų apranga – tarsi jų antra oda

Plintant dviračių kultūrai Lietuvoje kaip ant mielių auga ir...

Didžiausi ir skaudžiausi pavojai tyko vasarą

Tiek Vilniuje, tiek kituose šalies miestuose dviračių transporto priemonių pastebimai daugėja...

„Hyosung“ motoroleriai – madingas vasaros akcentas

Už lango, kad ir ne kalendorinė, bet jau vasara.

Naujienos ALT 2013 parodoje

Prabėgusį savaitgalį Vilniuje, „Litexpo" parodų centre šurmuliavo... (Papildyta)

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: