Baudos už Administracinio teisės kodekso pažeidmus
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP5729__Large_

ATPK str.

PAŽEIDIMO ESMĖ

Baudos dydis

(Lt.)

Specialios teisės atėmimas

51¹¹.1

Neeksploatuojamo a/m laikymas

250-500


51¹¹.2

Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas

500-1000


81.1

Išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu, pat veikimo metu keliamas triukšmas keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius

200-500


81.2

Pakartot. išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu, pat veikimo metu keliamas triukšmas keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius

500-1000


82.1

Eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu, pat veikimo metu keliamas triukšmas keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius

100-200


82.2

Pakartotinis eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu, pat veikimo metu keliamas triukšmas keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius

200-500


123.1

Neregistruotų ir neperregistruotų TP vairavimas, be TA, su gedimais draudžiančiais važiuoti, su tamsintais stiklais be spec. leidimo

100-150

 

123.2

Įreg., perreg. Arba išreg. TP vairavimas be v/n arba pasibaigus laikino v/n galiojimui (išskyrus atvejus, kai pranešus policijai apie v/n vagystę vykstama išsiimti naujų v/n)

100-200

Arba 1-3 mėn.

123.3

TP vairavimas su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais v/n arba su pritvirtintais kitai TP išduotais v/n

800-1200

Arba 6-12 mėn.

123.4

TP vairavimas su įrengtais antiradarais ar kt. techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar spec. garso signalais be leidimo

100-200 su prietaiso konfiskacija

 

123.5

TP vairavimas be draudimo

80-120

 

124.1

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h

Įspėjimas

 

124.2

Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 iki 20 km/h

40-100

 

124.3

Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 iki 30 km/h

100-300

 

124.4

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 iki 40 km/h

400-600

Be 2 metų stažo bauda su 3-6 mėn.

124.5

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 iki 50 km/h

600-800

Be 2 metų stažo bauda su 6-12 mėn.

124.6

Nustatyto greičio viršijimas virš 50 km/h

1000-1500, arba

7 parų admin. areštas su 6 mėn.

Su 1-3 mėn.

Be 2 metų stažo bauda su 12-18 mėn.

TEISMO SPR.

124.6

Neturintiems teisės vairuoti greičio viršijimas virš 50 km/h

1500-2500, arba admin. areštas

20-30 parų

TEISMO SPR.

124¹.1

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės,

100-200

Arba 1-6 mėn.

124¹.2

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas

100-300

 

124¹.3

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse

100-150

Arba 1-3 mėn.

124¹.4

Kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymas, stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako, stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

100-300

 

124¹.5

TP su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų TP nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui

200-400

Arba 2-4 mėn.

124¹.6

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir penktojoje dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

300-500

Arba 1-3 mėn

124¹.7

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse

Įspejimas,

20-40

 

124².1

TP vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, taip pat KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti

400-800

Su 3-6 mėn.

124².1

Tokie pat veiksmai padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti TP

1000-2000

 

124².3

Tokie pat veiksmai padaryti asmens neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų,vaistų ar svaigiųjų medžiagų

2000-3000

Su 24-36 mėn.

TEISMO SPR.

124².3

Tokie pat veiksmai padaryti asmens neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų,vaistų ar svaigiųjų medžiagų ir neturinčio teisės vairuoti TP

3500-4000, arba admin. areštas

10-20 parų

Su TP konfiskavimu

TEISMO SPR.

124².2

Chuliganiškas vairavimas, t.y KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo ir žmonių saugumui

1000-2000

Su 12-24 mėn.

124².2

Tokie pat veiksmai padaryti asmens ,neturinčio teisės vairuoti TP

2500-3500

 

124².4

Tokie pat veiksmai padaryti asmens neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų,vaistų ar svaigiųjų medžiagų

3000-4000, arba admin. areštas

10-20 parų

Su 36-60 mėn.

TEISMO SPR.

124².4

Tokie pat veiksmai padaryti asmens neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų,vaistų ar svaigiųjų medžiagų ir neturinčio teisės vairuoti TP

4000-5000, arba admin. areštas

20-30 parų

Su TP konfiskavimu

TEISMO SPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop" reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą

300-500

Su 2-4 mėn.

126.1

TP vairavimas neblaiviam, nustačius lengvą girtumo laipsnį (0.41 - 1.5 pr.)

1000-1500

Su 12-18 mėn.

TEISMO SPR.

 

 

 

 

126.2

TP virš 3,5t. arba daugiau 9 sėdimų vietų vairavimas neblaiviam, nustačius lengvą  girtumo laipsnį (0.21 - 0.4 pr.)

500-1000

 

126.3

TP kurių vairuotojui vairavimo stažas iki 2m. vairavimas neblaiviam, nustačius  lengvą girtumo laipsnį (0.21 - 0.4 pr.)

800-1000

 

126.4

TP vairavimas neblaiviam, nustačius vidutinį girtumo laipsnį (1.51 - 2.5 pr.) arba sunkų (2.51 pr. ir daugiau), neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio

2000-3000, arba admin. areštas

10-30 parų

Su 24-36 mėn.

TEISMO SPR.

126.5

TP vairavimas esant apsvaigus nuo narkotikų ar vaistų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, vartojimas po eismo įvykio

1000-3000, arba admin. areštas

10-30 parų

Su 12-36 mėn.

taikant areštą su

24-36 mėn.

TEISMO SPR.

126.6

Perdavimas vairuoti TP neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų

300-500

 

126.7

Praktinio vairavimo mokymas, mokytojui esant neblaiviam, apsvaigusiam  nuo narkotikų, patikrinimo vengimas, alkoholio vartojimas po eismo įvykio

500-1000

Su 11-13 mėn.

127.1

KET pažeidimas sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą

500-1000

Arba 12-24 mėn.

127.1

Tokie pat veiksmai padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti TP

2000-3000

 

127.2

KET pažeidimas nulėmęs kitiems asmenims priklausančių TP, kelių, krovinių ir kt. turto sugadinimą (apgadinimą)

100-200

Arba 3-6 mėn.

 

Tokie pat veiksmai padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti TP

1000-2000

 

127.3

Šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens,

4000-5000, arba admin. areštas

15-30 parų

Su 36-60 mėn.

TEISMO SPR.

127.3

Tokie pat veiksmai padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti TP

5000-5500, arba admin. areštas

10-20 parų

Su TP konfiskavimu arba be jo; taikant admin. areštą TP konfiskuojama

TEISMO SPR.

128.1

TP vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies TP

1000-1500, arba admin. areštas

TEISMO SPR.

128.2

TP vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti TP

1500-2500, arba admin. areštas

TEISMO SPR.

128.3

Perdavimas vairuoti TP asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies TP

200-400

 

129

TP vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti šios rūšies TP, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

4000-5000, arba admin. areštas

20-30 parų

TEISMO SPR.

130.1

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti TP, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos, pažeidžiant KET

3000-4000 arba admin. areštas

15-30 parų

Su 36-60 mėnesių su TP konfiskacija arba be konf. TEISMO SPR

130.2

Neturintiems teisės vairuoti TP.

4000-5000 arba admin. areštas

20-30 parų

su TP konfiskacija arba be konf. TEISMO SPR

130.3

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET

500-800

 

130²

T.P vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus  pažeidimus,

 

36-48 mėn., su TP konfiskavimu

TEISMO SPR.

130²

Neturintiems teisės vairuoti TP.

Admin. areštas

20-30 parų

Su TP konfiskavimu

TEISMO SPR.

131.1

Pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo

80-140

 

131.2

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti

100-200

 

131.3

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą

300-500

 

131.4

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą),

140-200

 

131.5

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse

20-40

 

131.6

Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis

300-500

 

131.7

Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis

500-700

 

131.8

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

500-600

 

131.9

Mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti

200-300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133¹.1

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

Fiziniam asmeniui 300-800

organizacijos ar jos filialo vadovui

300-1000

 

133¹.2

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą

1500-2000

 

134.1

Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas (vairuotojams ir (ar) keleiviams)

100-200

 

134.2

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto admin. tvarka už šio str. pažeidimą

200-300

Arba 1 mėn.

145.1

Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas

500-1000

 

145.2

Važiavimas be leidimo viršijant a/m svorį ar matmenis

500-1000 ir įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims 1000-2000

 

145¹.1

Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija

100-1000

 

145¹.2

Automobilių kelių , eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija

100-500

 

148.1

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone

600-1200

 

148.2

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg.  transp. pr.

1200-2600

 

148.3

Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti

400-1200

 

148.4

Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis

400-1200

 

148.5

Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento

300-500

 

160

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje

100-2000

 

160¹

Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas

200-500

 

160².1

Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės įrengimas, nesuderinus su policija

500-1000

 

160².2

Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija

100-500

 

160².3

Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas

50-200

 

 

Policijos departamento informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

5 dažniausiai užduodami klausimai apie vairuotojo pažymėjimus

Vairuotojo pažymėjimo galiojimas, keitimas internetu ir kiti svarbūs dalykai, kuriuos būtina žinoti kiekvienam vairuotojui.

Dešiniosios rankos taisyklė - kertinis Kelių eismo taisyklių principas

Vairuotojams kartais neaišku, kada ir kaip taikyti dešiniosios rankos taisyklę

Kaip užvesti dyzelinį automobilį šaltyje

Neįprastas būdas kaip neleisti sušalti dyzelinui net ir dideliame šaltyje

7 įdomūs faktai apie vairavimo egzaminus kitose šalyse

Kai kurie faktai priverčia nustebti, o kartais tiesiog nusišypsoti.

Automobilio įtaisų valdymas

Regitra pristato: nuotolinės vairavimo pamokos ne tik pradedantiesiems, tačiau ir ilgą vairavimo patirtį turintiems vairuotojams.

Vairuotojų egzaminavimas vyks realiame eisme

Atsisakoma pratimų aikštelėje, o būsimųjų vairuotojų įgūdžiai bus tikrinami realiame eisme. \ \

Psichologai: rizikingas vairavimas – gyvenimo būdo atspindys

Dažniausiai įvairios asmenybės charakteristikos lemia dažnesnes vairavimo klaidas arba įvairios asmenybės savybės lemia dažnesnius tyčinius kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Kaip vairuoti esant permainingiems orams

Jei automobilyje staiga tampa įtartinai tylu ir apima jausmas, kad automobilis tarsi „plaukia”, o ne važiuoja, greičiausiai jūs važiuojate ypatingai lygiu ir slidžiu paviršiumi

Vairavimas žiemą

Lenktynininko patarimai: žiemos kelią reikia „jaukintis“

Kaip vairuoti naktį

Vairuoti užmiesčio keliais naktį visada būna gerokai sunkiau nei dieną