Informacija vežėjams, kurių kelių transporto veiklos licencijų galiojimas sustabdytas
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP2460__Large_

Inspekcija primena, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2B-48 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo sustabdymo" buvo sustabdytas šio įsakymo priede nurodytų kelių transporto veiklos licencijų (toliau - licencija) galiojimas dėl to, kad šias licencijas turintys vežėjai, neturintys nei vienos galiojančios tos licencijos kopijos, neatitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau - reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto reikalavimo, kaip nustatyta šio reglamento 5 straipsnio b ir c dalyse, ir nustatytas keturių mėnesių terminas šiems vežėjams pašalinti licencijų galiojimo sustabdymo priežastį pateikiant prašymą išduoti nors vieną licencijos, kurios galiojimas sustabdytas, kopiją, pagal kurį tokia kopija būtų išduota.

Inspekcija atkreipia dėmesį, kad nustatytas terminas pašalinti licencijų galiojimo sustabdymo priežastį baigsis 2013 m. birželio 22 d., todėl ragina vežėjus paskubėti ir imtis veiksmų. Pasibaigus nurodytam terminui bus panaikintas visų licencijų, kurių galiojimas sustabdytas, galiojimas, jei nebus įgyta nei viena tos licencijos kopija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2011, Nr. 132-6276) 8 straipsnio 13 dalies 4 punktu, nauja tos pačios rūšies licencija nebus išduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

Inspekcija ragina licencijas, kurių galiojimas sustabdytas, turinčius vežėjus, nevykdančius joje nurodytos licencijuojamos veiklos, patiems kreiptis į Inspekciją prašant panaikinti licencijos galiojimą pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 16 dalies 1 punktą.

2013-02-26 Informacija apie sustabdytas kelių transporto veiklos licencijas

VKTI informacija

 

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Krovinių gabenimas automobiliais – privalumai ir transporto tipai

Kalbant apie populiariausius ir plačiausiai naudojamos ...

Sekimo funkcija transporto biržos TimoCom elektroniniame žemėlapyje TC eMap®

Transporto logistikos parodoje Miunchene, TimoCom ...

Vilkiko vairuotojo darbo vietos organizavimas

Krovinių transportavimo proceso efektyvumui nemažai įtakos turi ...

„Mercedes Benz Citan“ karavanas Vilniuje

Europoje „Citan" pristatymas įvyko 2012 m. pabaigoje...

Naujoji „Ford Fiesta Van“ – taupus ir išmanus verslo pagalbininkas

Mažasis komercinis automobilis 100 kilometrų kelio sunaudos vos 3,3 litro degalų

Ekonomiškas vilkikų vairavimas

Iniciatyvą parėmė vairuotojų mokymą važiuoti taupiai visokeriopai skatinanti nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

Ar krovininiai automobiliai gali važiuoti taupiai?

Vairuotojų mokymą važiuoti taupiai visokeriopai skatina nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija...

Paroda „Kauno automobilių dienos 2012“

Parodoje lankytojai galėjo ...

Darbdaviai atranda naujų įdarbinimo būdų

Nedarbo lygiui šalyje siekiant per 13 proc...

„Renault Master“ – susipažįstame su komerciniu transportu

Komerciniai automobiliai - specifinė ir labai įdomi...