Naujų M1 ir N1 klasės motorinių transporto priemonių registravimas po 2010 m. liepos 15 d.
Atnaujinta: 2020-03-09
  • IMGP2465__Medium_

Vadovaujantis 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 70/156/EEB, nuo 2010 m. liepos 15 d. nebebus galima registruoti ar pradėti eksploatuoti naujų M1 ir N1 klasių transporto priemonių, kurios neatitiks šios direktyvos nuostatų.

Inspekcija prašo gamintojų ir įgaliotųjų gamintojo atstovų peržiūrėti pateiktus registruoti ir registruotus transporto priemonių Europos Bendrijos tipo patvirtinimus ir iki 2010 m. liepos 9 d. pateikti transporto priemonių, neatitinkančių direktyvos 2005/64/EB nuostatų, sąrašą (markė ir modelis, TP idenfitikavimo Nr., EB tipo patvirtinimo numeris, jei yra suteiktas − leidimo eksploatuoti numeris). Naujos M1 ir N1 klasės transporto priemonės, neatitinkančios direktyvos 2005/64/EB nuostatų, po 2010 m. liepos 15 d. bus registruojamos pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, 49-1997), 193 punkto nuostatas. Šių transporto priemonių originalūs atitikties liudijimai (pagal aukščiau minėtą sąrašą) prieš registraciją turės būti pažymėti Inspekcijos žyma apie taikytiną išimtį.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių nuo 2010 m. liepos 15 d. taip pat bus anuliuojami pranešimai apie transporto priemonės tipo registravimą.


VKTI informacija

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Įsigalioja naujos transporto priemonių registravimo taisyklės

Privalomoji techninė apžiūra - prieš registravimą ir kitos naujovės \

9 punktai, pagal kuriuos pareigūnai galės panaikinti techninės apžiūros galiojimą

Transporto priemonėms, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą turės teisę panaikinti policijos ir Inspekcijos pareigūnai

13 „Mitų griovėjų“ sugriautų automobilinių mitų

Laidą „Mitų griovėjai" žino beveik visi televizijos žiūrovai.

Išmetimo sistemos subtilybės

Turbūt nė vienas vairuotojas neįsivaizduoja automobilio, kuris neturėtų išmetimo sistemos.

Sutvarkytos mašinos tampa retenybe

Lietuviai važinėja automobiliais, kurių techninė būklė kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

Taksi automobiliuose tyko pavojai

Seni ir techniškai nesutvarkyti taksi automobiliai primena tiksinčią bombą ir kelia realų pavojų keleivių saugumui.

Kiek kainuoja vairuotojo pažymėjimas?

Skaičiuojant pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje gauti vairuotojo pažymėjimą nėra pigu...

Verslo interesai laukia saulėtekio

Saulėtekio komisija užsimojo neberiboti transporto priemonių privalomųjų techninių apžiūrų (TA) vykdytojų skaičiaus ir leisti TA atlikti ne tik specialiems centrams, bet ir automobilių remonto bendrovėms

Senų automobilių patikrų tvarkos pakeitimai - pelnas į kažkieno kišenę?

Techniškai netvarkingos mašinos sukelia tik 5 procentus avarijų, tačiau veiksmai automobilių parko atnaujinimui vaizduojami kaip panacėja nuo „karo keliuose“.