Pakiša – apgavystės keliuose
Atnaujinta: 2020-03-09
  • Pakiso

Pakiša

Visais laikais buvo žmonių, kurie uždirbdavo plėšikaudami keliuose. Laikai pasikeitė, atsirado automobiliai, keliai tapo kitokie. Pasikeitė sąlygos, pakito ir nusikaltimų pobūdis. Atsirado pakišos keliuose....

Liaudies išmintis sako: „Taisyklės yra tam, kad būtų pažeidžiamos“. Banditai vadovaujasi principu: „Jei yra taisyklės, tai jų pažeidimus galima surežisuoti“. Būtent taip viskas ir vyksta. Oficialus bet kurio surežisuoto eismo įvykio kaltininkas būsite būtent jūs.

Kliūtis

Įvažiuojant į žiedą galima patekti į vieną labiausiai paplitusių surežisuotą eismo įvykį (beje, tokių situacijų pasitaiko ir prie šviesoforų). Įsivaizduokite, kad stovite mašinų eilėje prie įvažiavimo į žiedą. Automobilių sraute atsiranda laisvos vietos, priešais stovinti mašina šauna į priekį. Jos vairuotojas lyg pastebi kliūtį ir, stengdamasis išvengti avarijos, staigiai stabdo. Matydami, kad priešais Jus stovinti mašina pajudėjo, pradedate važiuoti ir, nespėję sureaguoti, trenkiatės į avarijos režisieriaus automobilio užpakalį. Apžiūrėjus mašinas paaiškėja, kad priekyje Jūsų važiavusiai mašinai sudaužyti žibintai, įlenkta bagažinė, o buferis net mėtosi ant kelio. Greičiausiai pagalvosite, kad tai pabaiga. Gerai įsižiūrėję į automobilius greičiausiai pamatysite, kad jų pažeidimų vietos neatitinka. „Nukentėjusios“ mašinos užpakalis visiškai sumaitotas, o ant jūsiškės pastebimas tik mažas įlenkimas ant bamperio. Tai reiškia, kad kažkas šioje avarijoje ne taip. Avarijos režisieriai pradeda Jus spausti, grasina, siūlo viską išsiaiškinti čia ir dabar. Reikėtų ne sutrikti ir nuolaidžiauti, o reikalauti, kad būtų atlikti visi formalumai, susiję su eismo įvykiu. „Berniukai“ Jus dar kiek spustelės, bet pamatę, kad nesirengiate derėtis, nuvažiuos – susitikimo su „keliukais“ nėra jų planuose.

Kaip nepatekti į tokią situaciją?

Suskaičiuokite iki penkių ir tik tada pradėkite važiuoti paskui priekyje važiuojančią mašiną.

Sudaužytų žibintų gatvė

Štai dar vienas pavyzdys. Važiuodami persirikiuojate į kitą eismo juostą. Eilinį kartą persirikiuojant į dešinę, mašina, kuri Jus lyg ir praleido, netikėtai padidina greitį ir „suteikia“ Jums galimybę brūkštelti per jos bamperį. Apžiūrėjus automobilius paaiškėja, kad, nepaisant to, kad susidūrimas atrodė menkas, greta važiavusi mašina baisiai „nukentėjo“: sudaužytas žibintas, buferis sumaitotas taip, kad jam nepadės joks remontas. Jūsų automobilis tik nežymiai įlenktas arba tik įbrėžta.

Šiuo atveju veikia ir kitokia avarijų režisūros schema. Joje dalyvauja dvi mašinos, o persirikiuoti į dešinę Jums „padės“. Įsivaizduokite, kad važiuojate kaire kelio juosta, o iš paskos Jus vejasi kokia nors prabangi mašina, kuri pradeda įnirtingai mirksėti žibintais. Savaime suprantama, Jūs traukiatės į dešinę. Būtent tada automobilis, važiavęs dešine juosta Jums iš paskos, staigiai metasi į priekį ir palenda po smūgiu. Skubantis vairuotojas sėkmingai nuvažiuoja toliau, o Jums prieš akis atsiveria tipinis pakištos mašinos žibintų šukių vaizdas.

Yra ir kitoks šios schemos variantas. Tarkim, kaire juosta važiuoja automobilis. Priekyje jo ta pačia juosta lėtai slenka „seniena“, ant kurios puikuojasi ženklas „70“. Vairuotojas pasiveja šį automobilį, kurį laiką važiuoja paskui jį, vėliau pamirksi šviesomis. Kledaro vairuotojas su olimpine ramybe veide toliau važiuoja nė negalvodamas užleisti kelio. Galiausia iš paskos važiuojantis vairuotojas neiškenčia ir pradeda rikiuotis į dešinę, kad aplenkitų. Persirikiuojant dešine juosta iš paskos važiuojanti mašina ima staigiai artėti... Nuo avarijos gali išgelbėti tik vairuotojo įprotis persirikiuojant įdėmiai žiūrėti į veidrodėlius ir stebėti „akląją zoną“. Tik taip galima išvengti susidūrimo ir spėti grįžti į kairę juostą.

Kaip nepapulti

Pirma: dažnai nemanevruokite. Antra: įjunkite posūkio signalą ir likdami savo juostoje imituokite manevrą. Jei Jus ruošiamasi pakišti, šalia važiojanti mašina staigiai mesis į priekį.

„Jis mane pakišo persirikiuodamas į dešinę“

Avarijos režisierių mašina stovi kelkraštyje prieš pat posūkį į degalinę ar stovėjimo aikštelę prie parduotuvės. Auka apvažiuoja stovintį automobilį ir suka į dešinę, kad įvažiuotų į degalinę ar stovėjimo aikštelę prie parduotuvės. Sukant, stovintis automobilis staigiai pajuda, o sukančioji mašina buferiu įbrėžia jo šoną. Va ir pabandykite įrodyti, kad jis stovėjo ir kad nesate niekšas, užkirtęs automobiliui kelią vien tam, kad nepraleistumėte progos įvažiuoti į stovėjimo aikštelę.

Chamas

Štai dar vienas nemalonus variantas. Pakišant dalyvauja viena mašina. Kuria juosta Jūs važiuojate – nesvarbu. Jus pasiveja koks nors automobilis. Kurį laiką abi mašinos važiuoja greta. Staiga šalia važiuojantis automobilis šauna į priekį, užlenda Jums prieš akis ir staigiai stabdo. Šioje situacijoje gelbsti tik labai greita reakcija.

Kaip nepapulti

Kai tik suprasite, kad greta važiuojantis automobilis rikiuosis į Jūsų eilę, sulėtinkite greitį ir padidinkite atstumą.

Teisingi lenktynininkai

Dar vienas pavyzdys. Jis nepanašus į tipines pakišas, nes veikia ne profesionalai. Kartkartėmis kelyje pasirodo lenktynininkų, kurie nenori vargti pardavinėdami brangius vogtus automobilius. Jie elgiasi taip: pavogę prabangią ir palyginus naują mašiną jie patenka į „tikrą“ avariją, kurioje susiduria su tokiu pat brangiu automobiliu. Automobilių vagys po susidūrimo nepuola spausti vairuotojo. Jie tik pasiūlo taikiai išsiskirti sumokėjus pinigus, kurių pakaktų remontui. Suma, kurios prašoma, tikrai nėra fantastinė, nes neviršija tikros remonto kainos. Auka, manydama, kad jos niekas nepakiša ir neapgaudinėja, sutinka su tokiu pasiūlymu. Gavę pinigų, vagys važiuoja į artimiausią kiemą ir ten palieka vogtą mašiną.

Kaip nepapulti

Niekada „nesusitarinėkite“ nesutvarkę reikiamų dokumentų.

Žmogus už borto

Atsimenate Ostapo Benderio kalbą apie toli pažengusią šachmatinę mintį, kurią jis pasakė „Keturių žirgų“ klube? Taigi, avarijų režisierių mintis taip pat nestovi vietoje. Apgaulei kelyje nebūtinas kitas automobilis – į sceną žengia pėstysis. Šie atvejai visada yra nemalonūs ir kainuoja labai daug nervų.

Kaip tai atsitinka? Važiuojate dešine juosta, staiga priešais iššoka žmogus, stipriai trenkia ranka per kapotą ir teatrališkai krenta ant asfalto, šaukdamas, kad partrenkė. Dažniausiai niekas nemato susidūrimo momento. Praeiviai manys, kad Jūs iš tiesų partrenkėte žmogų. Svarbiausia – išlikti ramiam. Tariamasis nukentėjusysis tuoj pradės kaulyti pinigų. Atminkite, kad sukčius niekada „rimtai“ nepuola po ratais (jis taip pat nori gyventi), jis tik imituoja įvykį. Susidūrimo žymių ant automobilio neturėtų būti. Lygiai taip pat nebus traumuotas ir pėstysis. Taigi, jei į įvykio vietą bus iškviesti „keliukai“, jiems atvykus būtinai nurodykite, kad susidūrimo žymių ant automobilio nėra, pėstysis netraumuotas, užsiminkite, kad iš Jūsų buvo reikalaujama pinigų. Jei jaučiate, kad susidūrimas surežisuotas, galite nelaukti policininkų ir pradėti puolimą. Šūktelkite jam: „Aš tave, bandite, į kalėjimą įkišiu“. Atkreipkite įvykio liudininkų dėmesį į susidūrimo netikrumo požymius. Tokiu atveju galima išvengti bet kokio aiškinimosi ar mokėjimų.

Kaip nepapulti

Perskaitykite skyrių dar kartą.

Gražuolė

Štai dar vienas nestandartinis pavyzdys. Jūs važiuojate keliu. Nesvarbu, kuria juosta, tik ne kaire kraštine (prie Jūsų sunku privažiuoti dėmesį atkreipiančiam automobiliui). Jūsų kairėje pasirodo automobilis (nesvarbu, prabangus ar ne), pro kurio langą patraukli mergina užduoda paprastą klausimą: „Kaip nuvažiuoti iki Nacionalinio muziejaus?“. Jūs sutelkiate dėmesį į simpatišką veidelį ir susimąstėte, ką atsakyti, o mašina, prieš tai važiavusi priešais saugiu atstumu, staiga pradeda stabdyti. Jūs to nepastebite ir ... sėkmingai atsitrenkiate į antrą sukčių automobilį. Dėmesį nukreipusi graži mergina laimingai nuvažiuoja toliau, o Jūs liekate prie sudužusios geldos.

Kaip nepakliūti

Vairuotojau, dėmesingai vairuok, nekreip dėmesio net į trumpus sijonus ir iškirptes.

Vartai

Važiuojate vidurine juosta. Svarbu, kad kairėje ir dešinėje pusėje būtų laisvos vietos. Kairėje juostoje Jus pasiveja prabangus automobilis ir važiuoja greta. Šiek tiek vėliau iš dešinės prisigretina kita mašina, kuri neskuba Jūsų nei lenkti, nei nemano atsilikti. Staiga kairėje važiuojantis automobilis įjungia posūkio signalą ir ima persirikiuoti į dešinę, stumdamas Jus iš Jūsų eilės. Tuoj pat imate signalizuoti, tačiau instinktyviai, kad išvengtumėte susidūrimo, pasitraukiate dešiniau. Tuo momentų į žaidimą įsijungia antras sukčių automobilis. Net jei kontroliuojate atstumą iki dešinėje važiuojančio automobilio, tai nieko nereiškia: jis gali staiga priartėti prie Jūsų, išlikdamas savo juostoje. Situacija baigiasi taip: Jūs įvažiuojate į „aukos“ šoną, o „provokatorius“ ramiai nuvažiuoja toliau. Bet kuriuo atveju avarijos kaltininkas – Jūs.

Kaip nepakliūti

Nereikia išvažiuoti iš savo juostos ir avarijos kaltininkas būsite ne Jūs.

Kažkas atsitiko?

Būkite budrūs. Susidūrimo gali nė nebūti. Apgaulės esmė: vairuotojo spaudimas. Tai daroma taip. Važiuojate keliu, o iš greta važiuojančios mašinos Jums į sparną metamas plastikinis butelis su vandeniu. Tokio „susidūrimo“ garsas įspūdingas. Sustojate. Sukčiai taip pat. Kol du „nukentėję“ nukreipia Jūsų dėmesį šauksmais ir klyksmais, trečias jų bendras dilde trina Jūsų automobilio buferį, darydamas „susidūrimo“ žymę.

Kaip nepakliūti

Kvieskite „keliukus“, pažadėkite oponentams, kad ekspertai nustatys, kad žymės ant buferio padarytos dilde ar kitokiu įrankiu.

Numeriukas ne Jūsų?

Vieno naujausių pakišų pavyzdys. Mašinų stovėjimo aikštelėje prie didelio prekybos centro nuo Jūsų mašinos nusukamas gaubtas arba užpakalinis numeris. Dažniausiai to nepastebėsite. Kelyje Jus pasiveja prabangus automobilis, kurio vairuotojas siūlo Jums sustoti. Ankščiau ar vėliau pasiduosite ir sustosite kelkraštyje. Automobilis sustoja šalia. Iš jo išlipę „berniukai“ sako, kad važiuojant nuo jūsų automobilio atsisukęs gaubtas arba galinis numeris atsitrenkė į jų mašiną. Pateikiami įrodymai: stovėjimo aikštelėje pavogtas gaubtas arba numeris ir įbrėžimas ar įlenkimas ant brangaus automobilio bamperio ar kapoto. Jums aiškina, kad toks įvykis nėra avarija, jis nebus registruotas, o draudimo kompanija nepadengs remonto išlaidų. Tikrai, situacija nėra standartinė. Jūs priverstas sutikti, kad „sužalojote“ automobilį ir kompensuoti remonto išlaidas.

Iš tikrųjų net toks atsitikimas yra eismo įvykis. „Keliukai“ privalo atvykti į tokios avarijos vietą. Jei policininkai surašys eismo įvykio protokolą, tai draudimo kompanija padengs išlaidas. Todėl, jei kas nors kelyje išreiškė Jums pretenzijas dėl žalos automobiliui, kurią padarėte Jūs (ar tariamai padarėte), būtina kviesti policiją, net jei situacija atrodo ginčytina.

Kaip nepapulti

Dar kartą perskaitykite paskutinę pastraipą.

Parengta pagal užsienio spaudą.

Autoreviu.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

5 dažniausiai užduodami klausimai apie vairuotojo pažymėjimus

Vairuotojo pažymėjimo galiojimas, keitimas internetu ir kiti svarbūs dalykai, kuriuos būtina žinoti kiekvienam vairuotojui.

Dešiniosios rankos taisyklė - kertinis Kelių eismo taisyklių principas

Vairuotojams kartais neaišku, kada ir kaip taikyti dešiniosios rankos taisyklę

Kaip užvesti dyzelinį automobilį šaltyje

Neįprastas būdas kaip neleisti sušalti dyzelinui net ir dideliame šaltyje

7 įdomūs faktai apie vairavimo egzaminus kitose šalyse

Kai kurie faktai priverčia nustebti, o kartais tiesiog nusišypsoti.

Automobilio įtaisų valdymas

Regitra pristato: nuotolinės vairavimo pamokos ne tik pradedantiesiems, tačiau ir ilgą vairavimo patirtį turintiems vairuotojams.

Vairuotojų egzaminavimas vyks realiame eisme

Atsisakoma pratimų aikštelėje, o būsimųjų vairuotojų įgūdžiai bus tikrinami realiame eisme. \ \

Psichologai: rizikingas vairavimas – gyvenimo būdo atspindys

Dažniausiai įvairios asmenybės charakteristikos lemia dažnesnes vairavimo klaidas arba įvairios asmenybės savybės lemia dažnesnius tyčinius kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Kaip vairuoti esant permainingiems orams

Jei automobilyje staiga tampa įtartinai tylu ir apima jausmas, kad automobilis tarsi „plaukia”, o ne važiuoja, greičiausiai jūs važiuojate ypatingai lygiu ir slidžiu paviršiumi

Vairavimas žiemą

Lenktynininko patarimai: žiemos kelią reikia „jaukintis“

Kaip vairuoti naktį

Vairuoti užmiesčio keliais naktį visada būna gerokai sunkiau nei dieną