Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai
Atnaujinta: 2020-03-09
  • vkti

2009 m. spalio 27 d. įvyko Pažeidimų prevencijos komisijos (toliau - Komisija) posėdis, kuriame svarstyti vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymo, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170, ir transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo pažeidimai Petro Meškos įmonėje, UAB „Vilor", Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje, UAB „Krovinių gidas", UAB „Virgerda", UAB „Jalgina", UAB „Alfas".

Komisijai rekomendavus, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 2B-413 „Dėl poveikio priemonių verslo subjektams":


1. panaikinta Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos (įmonės kodas 191087293, Radviliškio r. sav., Šeduvos sen., Raudondvario k., Jaunimo g. 12) teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, atsižvelgus į tai, kad Šeduvos technologijų ir verslo mokykla, turėdama teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, daugiau nei šešis mėnesius jo nevykdė;

2. 30 dienų nuo 2009 m. lapkričio 23 d. sustabdyta Petro Meškos įmonės teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą už Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3-293, 6.4.1 ir 11 punktų nuostatų pažeidimus, t. y. už tai, kad mokiniai mokomi ne tų kategorijų transporto priemonėmis, kuriomis turėtų būti mokomi, mokymo patalpoje vienu metu mokoma didesnė mokinių grupė nei leidžiama, ir už Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 2B-302, 14, 17, 19.1, 19.5, 19.11, 32.1, 38 ir 44 punktų nuostatų pažeidimus, t. y. už tai, kad mokiniai, neįgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, mokomi keliuose (gatvėse), praktinio vairavimo mokiniai mokomi daugiau nei po tris val. per dieną, mokiniai mokomi su jais nesudarius mokymo sutarčių, įmonė vykdo tų kategorijų, kurios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu šiai mokyklai nėra patvirtintos, transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, mokiniams, kurie neišklausė nustatyto teorijos kurso valandų ir neturi galutinių pažymių, išduodami mokymo kursų baigimo liudijimai, mokymo sutartys sudaromos nenurodant numerių ir datų, su nepilnamečiais mokiniais sutartys sudaromos be tėvų ar globėjų parašų, naudojami vairavimo lapai, neatitinkantys nustatytos formos, vairavimo mokykloje nėra papildomo pirminio mokymo sutarčių registravimo žurnalo;

3. kol nebus pašalinti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170, 25.2 punkto pažeidimai, tačiau ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, sustabdytas UAB „Krovinių gidas" Bendrijos leidimo Nr. 6010690 galiojimas už tai, kad įmonėje nėra asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris turi atitinkamą profesinę kompetenciją;

4. kol nebus pašalinti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170, 25.2 punkto pažeidimai, tačiau ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, sustabdytas UAB „Virgerda" Bendrijos leidimo Nr. 6014979 galiojimas už tai, kad įmonėje nėra asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris turi atitinkamą profesinę kompetenciją;

5. dviems mėnesiams sustabdytas UAB „Krovinių gidas" transporto priemonių „Renault", valst. Nr. AFC 232, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6010690-0009 ir „Iveco", valst. Nr. CGB 281, licencijos kortelės Nr. 16326-006 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

6. dviems mėnesiams sustabdytas UAB „Alfas" transporto priemonių DAF, valst. Nr. DCB 201, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6012927-0009 ir „Scania", valst. Nr. DOS 037, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6012927-0011galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą.

Komisija nutarė įspėti UAB „Virgerda" ir UAB „Jalgina" vadovus už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą.

VKTI informacija ir nuotrauka

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Vežėjo atsakomybės už krovinį pradžia ir pabaiga.

Nuo kurio momento krovinio vežėjas turėtų būti laikomas atsakingu už jam perduodamą krovinį ir kada tokia atsakomybė pasibaigia

Krovinių gabenimas automobiliais – privalumai ir transporto tipai

Kalbant apie populiariausius ir plačiausiai naudojamos ...

Sekimo funkcija transporto biržos TimoCom elektroniniame žemėlapyje TC eMap®

Transporto logistikos parodoje Miunchene, TimoCom ...

Vilkiko vairuotojo darbo vietos organizavimas

Krovinių transportavimo proceso efektyvumui nemažai įtakos turi ...

„Mercedes Benz Citan“ karavanas Vilniuje

Europoje „Citan" pristatymas įvyko 2012 m. pabaigoje...

Kelių eismo taisyklių nesilaikymas - viena protesto formų?

Skaudžios eismo nelaimės Lietuvos keliuose vėl primena apie...

Krovinių ir vilkikų draudimas – padėtis Lietuvoje šiandien

Lietuvoje kyla aistros dėl krovinių ir krovininio transporto draudimo kainų.

Kėdainiuose seminaras apie sunkiojo krovininio transporto valdymą

Seminare dalyvavo šiomis problemomis suinteresuotų žinybų atstovai

Naujoji „Ford Fiesta Van“ – taupus ir išmanus verslo pagalbininkas

Mažasis komercinis automobilis 100 kilometrų kelio sunaudos vos 3,3 litro degalų

Ekonomiškas vilkikų vairavimas

Iniciatyvą parėmė vairuotojų mokymą važiuoti taupiai visokeriopai skatinanti nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija