Automobilinė signalizacija
Atnaujinta: 2020-03-09
  • signalizacija

Viskas apie signalizaciją

Pagrindinė automobilinės signalizacijos užduotis - laiku paskelbti pavojų ir neleisti vagiui nuvaryti automobilio. Signalizacija gali siųsti garsinius signalus, atsiųsti pranešimą į pakabuką ar SMS žinutę. Jei automobilyje sumontuotas Immobilizer, lietuviškai vadinamas fiksatoriumi, jo užduotis - įsilaužimo atveju padaryti automobilį nejudrų. Gerai būtų, jei blokavimas atrodytų kaip galima natūraliau, o elektros grandinės ar kuro padavimo nutraukimo vietos lokalizavimas užimtų kuo daugiau laiko, todėl signalizacijos montavimą reiktų patikėti profesionalams.

Visgi kai kuriuos dalykus reiktų žinoti ir patiems. Kas gali grėsti konkrečiam automobiliui? Sąlyginius „priešus" galima suskirstyti į 3 grupes:

1. Girtas jaunimas, kuriam tiesiog nėra kur išlieti energijos. Tai - mažiausias galimas pavojus. Jie gali nuvaryti mašiną pasivažinėjimui, pasirausti mašinoje ir nukniaukti ne vietoj gulinti daiktą. Jei automobilis bus nesaugomas, gali nuimti ratus ar nuplėšti veidrodėlius. Tokius nubaido net ir mirksinti signalizacijos imitacija. Be to, jei suveiks signalizacija ar įspėjamasis signalas, jie tikrai nerizikuos lįsti prie mašinos.

2. Automobilių vagys - paprastai jauni ir pasijautę nebaudžiami. Jie iš automobilio surinks viską, ką tik pajėgs, bet nelies paties automobilio. Labiausiai juos domina automobilinės magnetolos. Nuo jų neapsaugos jokia signalizacija, nes jie veikia akiplėšiškai ir ciniškai: išmuša priekinių durelių (bet kurių) stiklą, čiumpa magnetolą ir per 3-4 sekundes dingsta iš nusikaltimo vietos. Su jais kovoti galima vienu būdu - nepalikti mašinoje nieko vertingo, net jei mašiną paliekate tik kelioms minutėms. Galima dar viena schema. Nusikaltėlis išdaužia stiklą, atidaro variklio dangtį, vienu smūgiu sudaužo sireną ir automobilis nutyla. Dar kelios sekundės ir atjungtas akumuliatorius. Šviesos signalizacija taip pat nustoja veikusi. Su automobiliu galima daryti, ką nori. Visai tai užtrunka apie 10-12 sekundžių, todėl, jei suveikė signalizaciją, reiktų užmesti į mašiną akį. Be to, mašinoje esantis fiksatorius neleis jos nuvaryti.

3. Profesionalai. Jų išradingumas ir metodai beribiai. Jie gali savaitėmis stebėti reikiamą automobilį, laukdami patogaus vagystei momento ir be klaidų juo pasinaudoti. Mėgstamas būdas - kelis kartus per naktį priversti suveikti sistemą. Nusivylęs šeimininkas, nusprendęs, kad sistema sugedo, pats gali ją išjungti. Tiesa, taip būna retai, bet reikia atminti kelias taisykles, kurios padės apsaugoti mašiną: Be signalizacijos automobilyje vertėtų įrengti ir mechaninę apsaugą nuo vagystės. Vairo ar paminų užraktas sulaikys tik paauglius, tačiau jei bus uždėtas pavarų dėžės blokatorius, mašina nesusigundys ir rimtesni vagys. Signalizacijų gamintojai mėgsta prie signalizacijos pridėti ir spalvotą lipduką su sistemos pavadinimu. Būtų labai gerai, jei šis lipdukas būtų kaip galima toliau nuo automobilio. Nevertėtų akivaizdžiai žaisti su raktų pakabuku, nes tuo metu potencialus vagis gali sužinoti signalizacijos pavadinimą ir modelį. Signalizaciją išjungti vertėtų tik priėjus prie automobilio ir neištraukiant rankos iš kišenės. Nepadėkite potencialiam vagiui nuskaityti siunčiamo kodo.

Automobilinės signalizacijos patikimumas Paprastai renkantis automobilinę signalizaciją žiūrima į tokius parametrus kaip apsauginės galimybės, garantija, kaina, montavimo patogumas, suderinamumas su automobilio elektros įranga, norminių reikalavimų, tokių kaip klimatinių, dažnio ar galingumo, atitikimą ir pan., tačiau visi jaučia, kad bene pagrindinis reikalavimas signalizacijai yra patikimumas. Signalizacijos patikimumas priklauso nuo gaminio ir jo montavimo kokybės. Geriausiai tai išmano (arba bent turėtų išmanyti) automobilių elektrikai, montuojantys signalizaciją. Be to, dažnai būtent jie savo rekomendacijomis formuoja visuomenės nuomonę apie vieną ar kitą produktą. Visgi pasitikėti tik elektrikais nevertėtų, nes jie patys taip pat naudoja signalizacijas, todėl jų simpatijos ir vertinimo kriterijai nebūtinai turi atitikti vartotojų poreikius.

Tarkim, daugelis elektrikų nori montuodami signalizaciją naudoti kuo daugiau spalvotų laidų. Aišku, jiems taip patogiau ir darbas eina greičiau, tačiau jei bus naudojami tik vienos spalvos laidai, vagiui taip pat bus sunkiau susigaudyti kas kur. Elektrikams patogiau montuoti tą pačią signalizaciją keleri metai iš eilės. Ilgai ir be pakeitimų gaminama signalizacinė įranga tampa nepatikima. Apie tai vertėtų pagalvoti, nes retas kuris elektrikas galėtų duoti garantiją, jog mašina nebus nuvaryta. Kita vertus, ne visi signalizacijų gamintojai siūlo rinkai tikrai aukštos kokybės produkciją, nes gera signalizacija tikrai nekainuos pigiai ir ji nebus tokia populiari kaip pigesni analogai.

Pagrindiniai terminai

Sistema - tarpusavyje susijusių ir kartu veikiančių elementų, skirtų atlikti konkrečią funkciją, visuma. Sistemos patikimumas - sugebėjimas atlikti konkrečią funkciją per nustatytą laiką ir laikantis nustatytų eksploatacinių rodiklių. Rizikos laipsnis - tikimybinis dydis, nusakantis galimybę, kad sistema, paveikta pavojingų vidinių ar išorinių trukdžių, neatliks jai pavestos funkcijos. Elementas - paprasčiausia gaminio dalis, kurią gali sudaryti kelios detalės. Sistemos patikimumą charakterizuoja: Tvarkingumas - objekto būklė, kuriai esant jis atitinka visus techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. Darbingumas - objekto būklė, kuriai esant jis gali atlikti pavestą funkciją, išsaugodamas techninėje dokumentacijoje nurodytus parametrus. Ribinė būklė - tokia objekto būklė, kuriai esant toliau jį eksploatuoti negalima arba netikslinga, arba negalima ar netikslinga atkurti jo darbingumą. Ribinė būklė pasiekiama dėl amžiaus, susidėvėjimo ir pan. Sistemos ir elementai gali būti: neatkuriamieji - kurių darbingumas gedimo atveju neatkuriamas, atkuriamieji - kurių darbingumas gali būti atkurtas.

Gedimas - sistemos darbingumą pažeidžiantis įvykis. Gedimai būna: Funkcionavimo gedimai, kai objektas nustoja atlikti pagrindines funkcijas. Parametriniai gedimai, kai per daug pasikeičia kai kurie objekto parametrai. Patikimumas yra savybių kompleksas, jungiantis: Patikimumą - sistemos ar elemento savybė nepertraukiamai išlikti darbingam kažkiek laiko. Ilgaamžiškumą - sistemos sugebėjimas išlikti darbingai iki ribinės būklės. Tinkamumą remontuoti - sistemos savybė, leidžianti aptikti ir taisyti gedimus, palaikyti sistemą darbingą arba atkurti jos darbingumą remontuojant. Išsaugomumą - sistemos savybė nepertraukiamai išsaugoti reikiamus eksploatacinius rodiklius per saugojimo ir transportavimo laiką. Jį charakterizuoja sistemos elgesys sąlygomis, kurios gerokai skiriasi nuo eksploatacinių - aukštesnė ar žemesnė temperatūra, drėgmė, mechaninės apkrovos ir pan. Patikimumas yra pagrindinė kitus parametrus lemianti sąlyga.

Automobilinės signalizacijos apsaugos lygiai

Taigi nuo automobilio vagystės visiškai negali apsaugoti jokia signalizacija, bet ji gali priversti užtrukti net labiausiai patyrusį vagį. Laikas, kurį vagis sugaiš apsaugos atjungimui, lemią signalizacijos sudėtingumą ir kainą. Signalizacijos apsaugos lygius nusako:

1. Radijo kanalo apsaugos lygis, 2. Atskiros blokavimo relės buvimas, 3. Montavimo sudėtingumas ir originalumas, 4. Informavimo būdai, 5. Specifinės apsauginės galimybės. 1. Radijo kanalo apsaugaPakabukas ir pagrindinis signalizacijos blokas keičiasi informacija 433 mHz dažniu. Jei šios komandos nebus šifruojamos, signalizacija bus lengvai iššifruojama. Jei signalas šifruotas, bet silpnai, jis taip pat tampa lengvu grobiu. Labai svarbu, kad radijo kanalas būtų gerai užšifruotas, nes nuotolinius blokatorius, tiek elektroninius, tiek ir mechaninius, valdo pakabukas. Jei jo signalas bus nukopijuotas, vagis lengvai atjungs visas apsaugos sistemas.

Atskiros blokavimo relės

Tarkim, nusikaltėlis įsilaužė į mašiną ir sudaužė sireną. Kaip minėjom, mašinos apsauga per 10 sek. „nukenksminama". Šito galima išvengti sumontavus atskirą nepriklausomai nuo pagrindinio bloko veikiančią blokatoriaus relę. Vagiui iškyla sunkiai išsprendžiamas techninis klausimas. Tarkim, pagrindinis blokas į papildomą relę nesiunčia signalo. Ji paprasčiausia neleidžia užvesti variklio. Reikiamas signalas yra koduotas, dinamiškas, relė turi unikalų identifikacijos numerį ir ją valdyti gali tik savas pagrindinis modulis.

Montavimo sudėtingumas ir originalumas

Pagrindinio signalizacijos modulio negalima gerai paslėpti, bet jį galima „pridengti". Norint, kad vagis paprasčiausiai neišplėštų modulio ir nesujungtų laidų tiesiogiai, reikia nepagailėti laiko ir leisti elektrikui, perrinkus vos ne visą mašiną, jį sumontuoti taip, kad vagis, norėdamas jį pasiekti, turėtų praleisti ne vieną valandą. Be to, montuojant signalizaciją galima įrengti ne vieną, o kelias atskiras reles. Tai padidins mašinos saugumą. Tiesa, problema yra ir ta, kad toks signalizacijos montavimo būdas kainuos daugiau negu paprastas, bet, kita vertus, jis tikrai kainuos mažiau negu nauja mašina.

Informavimo būdai

Signalizacija apie įsilaužimą gali pranešti keliais būdais. Garsinė sirena ir naudinga, ir gera, nes gali nubaidyti vagį, patraukti dėmesį. Tai ne visada malonu, nes ji gali suveikti nuo užlipusios katės ir griaustinio, o naktį toks kaukimas pažadins visą gatvę. Vėliau gali tekti aiškintis su kaimynais. Įsijungus signalizacijai gali pradėti mirksėti šviesos. Tai patrauks dėmesį, jei mašina nestovės kokiame nors užkampyje. Labai patogus informavimo būdas yra, kai signalas siunčiamas į pakabuką arba mobilųjį telefoną. Tokias funkcijas turi dvipusės signalizacijos, kurios kainuoja brangiau. Savininkas iškart gauna pranešimą apie įsilaužimą, net jeigu mašinos ir nemato ar negirdi. Trūkumas tas, kad tokie signalai siunčiami tik 500 metrų spinduliu.

Specifinės apsauginės galimybės

Papildomomis apsaugos galimybėmis galima vadinti fiksatorius, siųstuvų-imtuvų žymėjimus ir pan. Galima sumontuoti sistemą, atpažinsiančią pirštų atspaudus arba balsą. Galima mašiną saugoti taip pat, kaip ir butą. Visi šie būdai turi ir pliusų, ir minusių, gali būti skirtingai realizuoti. Savininkui bet kokiu atveju atsiranda daugiau rūpesčių ir pareigų, o tai apsunkina automobilio eksploataciją. Aišku, jokiu būdu nenorime atkalbėti nuo papildomų saugumo priemonių. Turint brangią mašiną jos tikrai nepakenks, o miegas bus ramesnis.

Parengta pagal užsienio spaudą

 

Autoreviu.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

7 dalykai, kuriuos reikėtų žinoti apie valytuvų priežiūrą

Kodėl apskritai reikia keisti valytuvus ir kokią įtaką jie turi vairavimui?

Rašymas ant purvino automobilio: gal iškart pasiimkite vinį?

„Nuplauk mane“, „Noriu praustis“ – tokie užrašai anksčiau ar vėliau atsiranda ant purviniausio automobilio kieme.

Kaip saugoti sveikatą ir automobilį saulėtą vasaros dieną?

Ilgai trunkantis karštis gali pakenkti sveikatai ir turėti neigiamos įtakos mašinos techninei būklei

13 „Mitų griovėjų“ sugriautų automobilinių mitų

Laidą „Mitų griovėjai" žino beveik visi televizijos žiūrovai.

Laiku diagnozuota korozija palengvina "gydymą"

Ne visi žino, kad rūdys - ilgo korozijos proceso pasekmė

Ką reikia daryti, norint greičiau pribaigti savo automobilį

Kasdienės klaidos, kurias daro dažnas vairuotojas

„Auto show millennium 2012“

Antroji moto klubo „Aliens MC" organizuojamo ...

Autoservise gali ir "nurengti"

Sunku būtų rasti vairuotoją, negirdėjusį nė vienos istorijos apie...

1500 kilometrų – tik 43 litrai kuro

Šie skaičiai ne iš vizijų ar sapnų pasaulio, nors kasdien kylant kuro kainoms jie - daugelio nepasiekiama svajonė.