ES šalys viena kitai pateiks daugiau duomenų apie asmenis
Atnaujinta: 2020-03-09
  • carcrash

Valstybės įmonė „Regitra“ su kitomis kelių transporto priemones registruojančiomis Europos įstaigomis duomenimis apie transporto priemonių savininkus keisis intensyviau ir tam panaudos šiuolaikines informacines sistemas.

Tokio keitimosi galimybės ir perspektyvos aptartos Londone neseniai įvykusiame EReg (Europos transporto priemonių registravimo institucijų asociacijos, kuriai priklauso ir VĮ „Regitra“) narių darbo susitikime.

Registruojančios įstaigos intensyviai keičiasi duomenimis apie transporto priemones, tačiau duomenų apie vairuotojus keitimosi apimtys yra palyginti nedidelės, o poreikiai, didėjant gyventojų migracijai, nuolat auga.

Viena iš svarbių teisių, kuria naudojasi Europos Sąjungos piliečiai, yra teisė laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą ir pasirinkti gyvenamąją vietą. Svarbu užtikrinti, kad jie galėtų gyventi saugioje aplinkoje, būtų apsaugoti nuo nusikalstamumo, terorizmo ir viešosios tvarkos pažeidimų. Kelių transporto priemonės dažnai panaudojamos nusikalstamiems tikslams, jomis padaromi ir viešosios tvarkos pažeidimai, todėl didėja poreikis operatyviai keistis informacija apie kitose ES šalyse narėse įregistruotas transporto priemones, jų savininkus ir vairuotojus.

„Didėjant gyventojų migracijai Europos Sąjungos šalyse daugėja iš užsienio atvykusių asmenų padarytų viešosios tvarko pažeidimų, tačiau operatyviai nustatyti jų kaltininkus sunku, nes šalys neturi bendros informacinės sistemos, – sakė VĮ „Regitra“ generalinis direktorius Ramutis Oleka. – Be to, įvairiose šalyse galioja skirtingi teisiniai asmens duomenų apsaugos ir jų teikimo reikalavimai“.

Lietuvoje asmens duomenų teikimą ir jų judėjimą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatos perkeltos į nacionalinės teisės aktus, todėl asmens duomenys gali būti teikiami registro duomenų gavėjams Europos Sąjungos valstybėse narėse ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

„Mums, kaip ir kai kurioms kitoms šalims, iškyla techninių problemų, susijusių su informacijos perdavimu, užtikrinant reikiamą duomenų saugumą ir konfidencialumą. Buvo aptartos galimybės naudotis jau pradėtomis kurti sistemomis REGNET (transporto priemonių duomenų teikimui), RESPER (duomenų apie vairuotojų pažymėjimus teikimui) bei šiuo metu tobulinama Europos transporto priemonių ir vairuotojų pažymėjimų informacinė sistema (EUCARIS), kurioje diegiamas ir asmens duomenų teikimo modulis“, – sakė R. Oleka.

EUCARIS veikia 10 metų ir, ekspertų nuomone, atitinka šiuolaikinius saugumo ir kitus tokioms sistemoms keliamus reikalavimus. EUCARIS sistema leidžia patikrinti duomenis apie transporto priemonę ir įsitikinti, ar ji nėra ieškoma policijos.

VĮ „Regitra“ šiandien iš Europos Sąjungos šalių gauna prašymų pateikti informaciją apie transporto priemonės savininką arba patvirtinti, ar transporto priemonė registruota Lietuvoje. Daugiausiai tokių prašymų gaunama iš Švedijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos. Pavyzdžiui, į VĮ „Registrą“ kreipėsi Londono savivaldos institucijų asociacija prašydmma teikti informaciją apie automobilių su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, kurie buvo užfiksuoti pažeidžiant nustatytą eismo tvarką Londone, savininkus, kad jiems būtų galima pateikti apmokėjimui skirtas baudas ar sąskaitas. Ši problema aktuali ir Švedijos sostinėje Stokholme.

Lietuvos gyventojai, patys vairuodami ar leisdami kitiems asmenims užsienyje naudotis Lietuvoje registruotomis transporto priemonėmis, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad daugelyje ES šalių baudos už užsienyje padarytus eismo tvarkos pažeidimus ir nesumokėti mokesčiai yra išieškomi iš transporto priemonių savininkų, jeigu nenustatoma, kas transporto priemonę vairavo.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Nereikalingiausios modernių automobilių funkcijos

Daugelis moderniuose automobiliuose esančių funkcijų tikrai naudingos ir ...

Automobilių vagysčių industrija

Paradoksalu, tačiau automobilių vagystės...

Vagysčių mažėja, tačiau ne taip greitai, kaip norėtųsi

Automobilių bei transporto priemonių vagystės šalies kriminalinių nusikaltimų struktūroje užima žymią vietą.

Pasaulinės automobilių pramonės laukia nauja krizė?

Įvertinus tai, kad dauguma Japonijos gamyklų vis dar nedirba, klausimas tampa labai aktualus

Automobilių vagies prisipažinimas

Rusijos žiniasklaidoje pasirodė įdomus straipsnis, kurio autorius teigia gavęs interviu iš automobilių vagystėmis užsiimančio žmogaus.

Paroda „ALT 2009“

Fotoreportažas

Montuojame automobilio saugos sistemą (signalizaciją)

Atminkite, kad viską reikia daryti itin kruopščiai ir kiekvieną darbą pasitikrinti bent kartą.

Kauno autodienos 2008

Fotoreportažas iš parodos „Kauno autodienos 2008”.